0
021284284

دوره آموزشی کاربینی Carbine E-learning

۵ بکارگیری موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی، اقتصادی، سختی و پیچیدگی کار و…. ۵ بکارگیری موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی، اقتصادی، سختی و پیچیدگی کار و…. کاربینی شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی و شامل کارهایی چون بررسی و شناخت مشاغل مورد نظر ، بررسی جریان کار و فعالیتها ، بررسی و شناخت مواد ، تجهیزات ، ابزار و ماشینآالت مربوط ، بررسی جایگاه ، شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی ، بکارگیری موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی، اقتصادی، سختی و پیچیدگی کار می باشد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *