0
021284284

نقاشی رنگ و روغن شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه, اجرای پرسپکتیو, طراحی منظره, طراحی چهره, طراحی آناتومی و فیگور, بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها, زیر سازی و آماده سازی وسایل جهت رنگ و روغن, نقاشی طبیعت و طبیعت بیجان با رنگ و روغن, اجرای آناتومی (انسان و حیوان) و فضاسازی با رنگ وروغن , اجرای یکی از سبک های هنری با رنگ و روغن می باشد. و با مشاغل نقاشان در ارتباط می باشد.
v:99

آموزش مجازی نقاشی رنگ و روغن : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی نقاشی رنگ و روغن و اخذ مدرک معتبر نقاشی رنگ و روغن را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.