0
021284284

دوره آموزشی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام Mobility intelligence trainer for people with special and general needs E-learning

مربی هوش حرکتی: مربی هوش حرکتی دوره از مشاغل حوزه خدمات در گروه خدمات آموزشی می باشد که قادر به شناسایی مولفه های هوش حرکتی در افراد، تطبیق هماهنگی روحی و جسمی ازطریق حواس ده گانه، کمک به بهبود و تقویت رشد تاخیری دوره سنی، افزایش رابطه معنی دار بین نیمکره های مغز، کمک به تسریع عملکرد مغز و اندامها در دوران رشد و تکامل حرکتی، کمک به توسعه حرکت و بهبود ضعف رفتار حرکتی بویژه در کودکان و نوجوانان، بکار گیری ابزارهای مناسب درزمان یاددهی و یادگیری فراگیران، تقویت حس سالمت و شادابی در زندگی، ایجاد عزت نفس و خرد حرکتی در ضمیر ناخو دآگاه افراد، کمک به پایداری و تقویت کودک درون در هر سن و شرایطی، اجرای تست های هوش حرکتی، ایجاد قدرت و اقتدار فردی، آفرینش تفکر حرکتی با ایجاد خودآگاهی فردی، طراحی و برنامه ریزی اصولی رشد و تکامل حرکتی بدون محدویت سنی، جسمی و جنسیتی، ارزیابی مشکالت و موانع یادگیری نو آموزان، شناسایی کودکان و نوجوانان آموزش پذیر، گسترش حافظه و ادراک حرکتی عضالت و ایجاد حس ارزشمندی، کمک به خود کفایی و کارآفرینی و افزایش اعتماد بنفس در افراد م بویژه افراد محروم، محدود و خاص در جامعه می باشد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *