0
021284284

دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning

استاندارد آموزش شایستگی مربی سواد آموزی (سطح سه) جزو مشاغل گروه خدمات آموزشی بوده و شامل شایستگی ها به شرح ذیل می باشد: ، سنجش و ارزشیابی در سوادآموزی بزرگساالن، بکار گیری آئین نگارش در سواد آموزی بزرگساالن، بکارگیری تکنولوژی آموزشی، آموزش بزرگساالن و سواد آموزی، تدریس کتاب فارسی دوره سواد آموزی ، انتقال تحکیم سواد و ، تدریس کتاب ریاضی دوره سواد آموزی انتقال تحکیم سواد و ، تدریس کتاب علوم تجربی دوره انتقال، تدریس کتاب علوم اجتماعی دوره انتقال و تدریس کتاب فرهنگ اسالمی دوره انتقال

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *