0
021284284

دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning

استاندارد آموزش شایستگی مربی سوادآموزی(سطح دو) جزو مشاغل گروه خدمات آموزشی بوده و شامل شایستگی ها به شرح ذیل می باشد: نظارت و راهنمایی و هدایت تحصیلی و یادگیری ، بکارگیری اصول ایمنی و کمک های اولیه ، آموزش مداوم ، بکارگیری تکنولوژی آموزشی ، بکار گیری احکام آموزشی ویژه سوادآموزی بزرگساالن ، تدریس کتب فارسی ، ریاضی و قرآن دوره سواد آموزی ، انتقال و تحکیم سواد و تدریس کتابهای علوم تجربی، علوم اجتماعی و کتاب فرهنگ اسالمی دوره انتقال در ارتباط می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *