0
021284284

دوره آموزشی مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Effective management of training by implementing E-learning ISO 10015A

استاندارد ۱۰۰۱۵ ISO جهت طرحریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمانها میباشد. استقرار فرآیند آموزش بر اساس این استاندارد میتواند مؤثرترین راه در خصوص پایش و اندازهگیری اثربخشی فرآیند آموزش باشد. در این استاندارد، چگونگی طرحریزی یک فرآیند چهار مرحله ای شامل نیاز سنجی، اجرا و ارزیابی اثربخشی آموزش عنوان میگردد.

v:99
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *