عضویت

دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Surveying the technical and vocational education systems E-learning

مهارت بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای در حوزه خدمات گروه شغلی خدمات آموزشی می باشد و شامل کارهای: بررسی انواع نظام های آموزشی (رسمی و غیررسمی)- بررسی انواع آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیر رسمی-تبیین جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در ایران- بررسی نظام هاو روش های اجرایی آموزش فنی و حرفه ای-مطالعه و شناسایی نهادها و سازمان های آموزش حرفه ای بین المللی و داخلی- بررسی نظام اشتغال و ارتباط آن با نظام های آموزش فنی و حرفه ای- بررسی عوامل و مولفه های آموزش فنی و حرفه ای- بررسی جایگاه نظام صلاحیت حرفه ای- تامین منابع آموزش های فنی و حرفه ای و مصارف آن- تدوین استراتژی برای هریک از نظام های آموزش فنی و حرفه ایمی باشد. این استاندارد آموزشی ویژه دوره های آموزشی ضمن خدمت آموزش فنی و حرفه ای می باشد .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *