0
021284284

دوره آموزشی کارشناس آموزش Education Expert E-learning

استاندارد کارشناس آموزش در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل شایستگی های به شرح ذیل است: بررسی و بکارگیری اهداف آموزش ، برنامه ریزی آموزشی، نیاز سنجی آموزشی، تهیه و تنظیم طرح درس، تهیه و تنظیم طرح درس، بکارگیری وسایل کمک آموزشی، اجرای دوره های آموزشی، سنجش و ارزیابی، بکارگیری دستورالعمل، قوانین و اطلاعات عمومی ویژه مجریان مراقبت از آزمون، به کار گیری اطلاعات عمومی و دستورالعمل های ویژه مدیریت بر حوزه آزمون، تهیه گزارشات و تکمیل فرمهای مربوط به بازرسی، مستند سازی، مدیریت رفتار و ارتباطات و بکارگیری فنون علم روانشناسی، بکارگیری فنون مذاکره، بکارگیری اصول آمار و تهیه گزارشات و مکاتبات اداری، بکارگیری اصول کارآفرینی و کارگروهی می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *