0
021284284

تاریخچه لابراتور دنداسازی

رشد صنعت لابراتوار دندانسازی
در سال ۱۸۸۷ دندانپزشکی به نام استو و تکنسینی به نام فرانک . آر آ اِدی Frank. R. Eddy لابراتوار دندانسازی استو ”STOWE“ را در بوستون BOSTON تأسیس کردند، که اولین لابراتوار مجهز بود. آنها تکنسین هایی را پرورش دادند که بعدها خودشان موفق شدند لابراتوار باز کنند. با آغاز قرن اخیر این حرفه رشد کرد و شاخ و برگ پیدا کرد و جزء بهترین شغلها شناخته شد.
پیشرفت در تکنولوژی
در سال ۱۹۰۱ میلادی، ساموئل جی، ساپلی Samuuel G. Supplee تکنیک نوینی (که به Closed-mouth impression- taking معروف شده بود.) را در نیویورک ابداع کرد در این تکنیک از موم نرم جهت قالبگیری استفاده گردید.
در سال ۱۹۰۷ ولیام . اچ. تاگارت (Taggart) ، یک دندانپزشک شیکاگویی، روشی در قالب گیری جهت روکش طلا به وجود آورد که ساخت Crown و Bridge را متحول ساخت. در پایان سالهای ۱۹۲۰ هرمان اکسلورد (Axelord)، متخصص در زمینۀ روکشهای پرسلن، ماده ای از لایه های مختلف طراحی کرد که هر یک مشخصات خاصی داشت (برای مثال در برابر تماس و فرسودگی مقاومت می کرد.) این ترکیب نقش مهمی در ساخت دندانهای مصنوعی داشت. شرکت دندانسازی مایرسون Myerson در سال ۱۹۳۰ برای این محصول اقدام به ارزیابی کرد.
جرج. ای. ویشرت (Wiechert)، یکی از بازماندگان دوران رستو وای، در سال ۱۹۱۵ اولین پروتز پارسیل را ابداع کرد. او و ژوزف لوکسکی (LeWKSKi) در سال ۱۹۲۹ از هیدروکولوئیدها جهت قالبگیری استفاده کردند.
در سال ۱۹۳۹ لابراتوار وشیرت برای نخستین بار ترکیبی از کروم و طلا جهت پروتزهای پارسیل ساخت که به لابراتوارهای دیگر ارائه گردید.
میان دندانپزشکان و تکنسین های لابراتواری در این مورد که ساختن دندان مصنوعی به عهدۀ کدامیک می باشد اختلاف نظرهایی به وجود آمد.
در سال ۱۹۳۸ لابراتوارهای دندانسازی روتشتاین با ۶۰ پرسنل تشکیل شدند. روتشتاین در کتاب خود به نام تاریخ لابراتوارهای دندانسازی نوشت: ” ارزش صنعت لابراتوارهای دندانسازی شناخته شد و دندانپزشکان به تدریج به تخصص و کارآیی ما وابسته شدند.” لابراتوارهای روتشتاین از جمله نخستین سازمانهایی بود که طراحی برای حقوق بازنشستگی و بیمه بهداشتی کارکنان ارائه نمود.
میان دندانپزشکان و تکنسین های لابراتواری در این مورد که ساختن دندان مصنوعی به عهدۀ کدامیک می باشد اختلاف نظرهایی به وجود آمد. که با طرح روتشتاین و هاربر در سال ۱۹۴۰ مبنی بر ایجاد یک رابطه منطقی و منصفانه میان آنان، این مشکل حل شد.
در سال ۱۹۲۰ پاس استاو نخستین کسی بود که جامعه تکنسین های دندانسازی را بنیان نهاد که مدت ۲۰ سال در خدمت دانش دندانپزشکی قرار داشت. این جامعه به عنوان نخستین گروه صنعتی به برآورد نیازهای کارکنان لابراتوارهای دندانسازی از طریق ارائه برنامه ها و برگزاری سمینارها، صنعت دندانسازی را از یک صنعت دستی به تخصصی بسیار مهم در حمایت از خدمات دندانپزشکی تبدیل کرد.
اولین دوره آموزشی در سال ۱۹۶۶ در کالج Diablo Vslley کالیفرنیا تشکیل شد و مدارس دندانسازی در دانشگاه های بزرگتر – نظیر دانشگاه ایالت اوهایو – برنامه های دو ساله در رشته تکنسین دندانسازی تنظیم کردند که به فارغ التحصیلان دانشنامه ای می دادند.
با یادآور شدن روزهایی از صنعت که لابراتوارها با کمبود ابزار در یک اتاق کوچک بر پا می شدند، بی. جی شورتز B.J.Schwertz رئیس لابراتوار New Orleans می نویسد: ” چه خاطره هایی … روزهایی که مچ هایمان خیلی خسته می شد… به خاطر استفاده از تیغ های نوک تیز جراحی برای پرداخت کردن و ساختن یک دست دندان مصنوعی، بوی خفه کننده گرد لاستیک… یا انفجار ترسناک، هنگامی که یکی از ظرفهای حاوی گوگرد می ترکید. پخش شدن آب جوش، بوی کپک زده خاک موقعی که فلز مذاب در داخل قالبهای طلا ریخته می شد. خاطرات دستهای پینه بسته و …« همزمان با پدیدار شدن لابراتوار استرنال Austernal در سال ۱۹۲۸ صنعت لابراتواری پذیرفته شد و به ثبت رسید. همان طور که این صنعت وجود خود را به طور استوار به ثبت رساند و با تمام سبک های مختلف بهم پیوست.
این طرح ساده، به سبک مطلوبی به انجام رسید که زیبای و سازگاری نتیجه آن بود.
در آن زمان لابراتوارهای دندانسازی بیشتر به ساختن تخته های شکسته بندی برای فکهای شکسته مشغول شدند. این کمپانی همچنین در نظر داشت تا به وسیله تکنیک خاصی برای ساخت دندان پلاستیکی مصنوعی، در اندازه ۲ تائی، شکل، رنگ و موقعیت طبیعی قرار گرفتن دندان ها را به کار گیرد.
الگوهای تشریحی استرنال تحول بزرگی در ساخت دندانهای مصنوعی ایجاد کرد. این طرح ساده به سبک مطلوبی به انجام رسید که زیبای و سازگاری نتیجه آن بود.
یک بخش از Ticonium در سال ۱۹۳۴ به ثبت رسید که ۴۰۰ مرکز دندانسازی را تا سال ۱۹۵۷ سرویس می داد.
اعتبارنامه: Accreditation
بالا بودن نرخ تخلفات در اعمال دندانپزشکی منجر به حرکت هایی به سمت ارائه اعتبارنامه در صنعت لابراتوارهای دندانسازی گردید. در سال ۱۹۴۷ اولین دورۀ آموزشهای لابراتوارهای دندانسازی توسط شورای آموزشی ADA در دانشگاه کالیفرنیا، در ارتباط با اعتبارنامه انجمن دندانپزشکی ایالت کالیفرنیای جنوبی برگزار گردید.
بدون شک برنامه های آموزشی، موجب اصلاح و بهبود استاندارد سرویس های لابراتوار بازرگانی برای دندانسازها گردید. در سال ۱۹۴۴ کمیته سرویسهای دندانپزشکی در کالیفرنیای جنوبی به دستور ADA به وجود آمد و شروع به تشویق اعضای ADA برای حمایت از لابراتوارهای دارای اعتبارنامه نمود. بیش از ۹۰ عضو انجمن لابراتوارهای ایالتی، سال ۱۹۴۷ موفق به اخذ اعتبارنامه گردیدند و ۱۸۵ عضو دیگر تا سال ۱۹۵۰ به این امر نائل شدند. انجمن لابراتوارهای دندانسازی کالیفرنیا دارای بیشترین تعداد لابراتوارها مشاهده شده با نزدیک به ۳۰۰ عضو معتبر تا سال ۱۹۷۵ گردید.
کمیتۀ ارتباطات حرفه ای NADL حداقل استاندارد آموزشی برای مدارس آموزش تکنولوژی دندانسازی و دوره های اعتباری را تصویب نمودند.
در سال ۱۹۵۴ خانۀ نمایندگی ADA یک برنامۀ جواز لابراتوارها و نظارت بر تکنسین ها ارائه نمود.
در سال ۱۹۵۵، کد FTC برای نظارت بر صنعت لابراتوارهای دندانسازی جهت ایجاد حفاظت از این صنعت در برابر لابراتوارهای غیرمجاز و غیرحرفه ای و تشخیص حقانیت این صنعت به وجود آمد.
در سال ۱۹۵۶ طرح هایی برای تعیین ضوابط و استانداردهای قابل اجرا برای لابراتوارهای دندانسازی، در ارتباط با ADA و استانداردهای برنامۀ تاییدیۀ دندانپزشکی ارائه گردید.
یک برنامۀ دو قسمتی طرح گردید که در آن دانشجویان باید در کالسهایی برای یک سال در کالج و یا مدارس دندانپزشکی حاضر شده و به مطالعه و کسب تجربه در لابراتوارهای دندانسازی مشغول گردند. شورای آموزشهای پزشکی ADA، به عنوان مسئول برنامۀ تأییدیه دندانپزشکی در نظر گرفته شد.
اولین متخصصین دندانسازی، در سال ۱۹۵۹ موفق به اخذ تأییدیه گردیدند. در سال ۱۹۱۷ از تأییدیۀ متخصصین دندانپزشکی (CDT) برای تشخیص حدود ۶۴۰۰ نفر استفاده گردید. تا سال ۱۹۷۲، ۲۴۰۰ لابراتوار دندانسازی که نشان دهندۀ ۸۰ درصد این صنعت بودند، عضو NADL گردیدند. تا آن زمان انجمن اطلاعات بازرگانی، برنامه های تضمین کیفیت و پروژه های آموزشی و تعلیماتی برای لابراتوارهای عضو و کارکنان آنها ارائه نمود. تا سال ۱۹۹۲، NADL شامل بیش از ۳۰۰۰ عضو ثابت بود.

جهت ثبت نام در دوره آموزشی iso 20126 بر روی تصویر فوق کلیک نمایید
دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد
پس از پایان گواهی و مدرک معتبر استاندارد دندانپزشکی با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید.
مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


لابراتوارهای دندانسازی معاصر:
در اوائل سال ۱۹۷۰ تعدادی از لابراتوارهای دندانسازی، در زمینه های دستگاه های ارتودنسی، روکشهای چینی دندان و دندانهایی با روکشهایی از آلیاژ کروم و طلا فعالیت می نمودند.
امروزه سلامت متخصصین یک مورد مهم در لابراتوارهای دندانسازی می باشد.
لابراتوارهای تخصصی اغلب بیش از ۲۵ متخصص را استخدام می نمودند و همچنین لابراتوارهای بزرگ تجاری، توانایی ارائه یک سری از سرویسها را داشتند. امروزه سلامت متخصصین یک مورد مهم در لابراتوارهای دندانسازی می باشد.
استفاده از عینک های مخصوص توصیه شده یکی از راههای کارآمد در حفظ چشمها از آلودگی های هوا می باشد.
متخصصین از ماسک و دستکش برای محافظت خود در مقابل مواد خطرناک زیستی و خونی استفاده می نمایند.
همچنین کارکنان لابراتوارها باید در مقابل ویروس هپاتیت B واکسینه گردند.
در بیشتر از ۳۴ سال، بیش از ۱۸۰۰۰ متخصص دندانسازی توسط بردملی (N.B) تأییدیه لابراتوارهای دندانسازی، موفق به دریافت اعتبارنامه گشته و به عضویت NADL پذیرفته شده اند و تا سال ۱۹۹۲ تعداد ۸۹۰۰ مورد تأیید می باشند.
متخصصین دندانسازی نیازمند گذراندن پنج سال دورۀ آکادمیک و یا در عوض، دیدن آموزش برای اخذ تأییدیۀ تکنولوژی لابراتوارهای دندانسازی می باشند. تأییدیۀ متخصصین و لابراتوارها از هم مجزا هستند.
Tedlyon یک موسسۀ نشریاتی عمومی دندانپزشکی است.
اصول زیر در تعیین و انتخاب مولری که برای قطع v ریشه، کاندید می شود باید به کار رود:
تنها دندانهای با تاج و ریشۀ بزرگ را درمان کنید.
از درمان دندانهایی که پایۀ بریجهای بلند هستند، به خصوص اگر دارای تیلت باشند، خودداری کنید.
از درمان دندانهای با تحلیل استخوان زیاد در ناحیۀ فورکیشن پرهیز کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *