×

مقالات علمی و آموزشی اخبار علمی

برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور

شما اینجا هستید: بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > اخبار علمی > برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور

برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور

برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در سال 91

محمد حسین نجاتی: توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) وزارت علوم برای اولین بار برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در کشور را به تفکیک علوم پزشکی، صنعتی، جامع و هنر اعلام کرد و از بررسی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی طی چند ماه آینده نیز خبر داد. بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) صورت می گیرد، دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، دانشگاه هنر و پژوهشگاه دانش های بنیادی در صدر گروه های خود قرار گرفتند. نکته تعجب برانگیز در این رتبه بندی حضور دانشگاه پیام نور در لیست 10 دانشگاه برتر جامعه در کشور است که کیفیت آموزش در این دانشگاه بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. به طوریکه روزگذشته یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از توسعه کمی و بی رویه در دانشگاه پیام نور عنوان کرده بود: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور یک استاد به 250 دانشجو است.جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در این زمینه گفت : رتبه بندی سال 1391 بر اساس روش شناسی سال های قبل انجام شده است، اما در شکل ارائه اطلاعات و تنظیم جدول ها از رده بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور استفاده به عمل آمده است. در این رده بندی دانشگاه های هنر، صنعتی، جامع و پژوهشگاه ها به تفکیک رتبه بندی شده و رتبه و امتیازات هریک از دانشگاه ها در قالب جدول های ارائه شده معنی پیدا می کند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی
رئیس مرکز منطقه ای ادامه داد: در بین 34 دانشگاه علوم پزشکی کشور که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده بودند، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و مشهد به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

10 دانشگاه علوم پزشکی برتر کشور در سال 91

1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 
10  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دانشگاه تهران، صدرنشین دانشگاه های جامع کشور
از مجموع 51 دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده اند، دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد و شهید بهشتی موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم شده اند.

10 دانشگاه برتر جامع در سال 91

دانشگاه تهران 
2  دانشگاه تربیت مدرس 
دانشگاه شیراز 
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید بهشتی 
دانشگاه تبریز 
دانشگاه اصفهان 
دانشگاه پیام نور 
دانشگاه شهید با هنر کرمان 
10  دانشگاه گیلان

جایگاه اول دانشگاه صنعتی شریف در بین 17 دانشگاه صنعتی

در رتبه بندی سال 1391 که 17 دانشگاه صنعتی حضور داشتند، دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم جای گرفته اند.

10 دانشگاه برتر صنعتی در سال 91

دانشگاه صنعتی شریف 
دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران) 
3 دانشگاه علم و صنعت ایران 
دانشگاه صنعتی اصفهان 
5   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتی شاهرود 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
دانشگاه صنعتی شیراز 
دانشگاه صنعتی ارومیه 
10 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

پژوهشگاه دانش های بنیادی، صدرنشین پژوهشگاه ها

مهراد در ادامه با بیان اینکه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز جدا از دانشگاه ها رتبه بندی شده است، خاطر نشان کرد: در مجموع 11 مؤسسه پژوهشی در این رتبه بندی شرکت کردند که پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به ترتیب دارای رتبه های اول تا پنجم هستند.

او می گوید:در طول سال 1391 تا کنون دانشگاه ها و پژوهشگاه های شرکت کننده در رتبه بندی ISC به طور جدی همکاری کرده و در ارسال الکترونیکی اطلاعات و انتقال مدارک مستند به این سازمان از هیچ کوششی فروگذار نکردند. رابطان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نقش ارزنده ای ایفا کرده و در زمان های مناسب نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کردند که جای قدردانی مخصوص دارد.

10 پژوهشگاه و مرکز تحقیقات صنعتی برتر در سال 91

1  پژوهشگاه دانشهای بنیادی 
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 
3 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 
4 پژوهشگاه مواد و انرژی 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 
موسسه پژوهش حکمت و فلسفه 
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 
پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
10 پژوهشگاه هوا فضا

 25 دانشگاه برتر ایران در سال های 1389 و 1390 بر اساس اطلاعات وزارت علوم:

25 دانشگاه برتر ایران در سال 1389  25 دانشگاه برتر ایران در سال 1390
دانشگاه تهران  دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف  دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)
دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران  دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس  دانشگاه علم و صنعت ایران
7  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی  دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز  دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز  دانشگاه فردوسی مشهد
10  دانشگاه صنعتی اصفهان  دانشگاه شهید بهشتی
11  دانشگاه فردوسی مشهد  دانشگاه تبریز
12  دانشگاه تبریز  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
13  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
14  دانشگاه شهید بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
15  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز  دانشگاه اصفهان
16  دانشگاه اصفهان  دانشگاه مازندران
17  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
18 دانشگاه مازندران  دانشگاه ارومیه
19  دانشگاه بوعلی سینا  دانشگاه شهید چمران اهواز
20 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دانشگاه بوعلی سینا
21  پژوهشگاه دانشهای بنیادی  دانشگاه شهید با هنر کرمان
22  دانشگاه شهید با هنر کرمان  دانشگاه کاشان
23  دانشگاه گیلان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
24  دانشگاه رازی  دانشگاه گیلان
25  دانشگاه خوارزمی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

ویدئوهای آموزشی رایگان

لحظات حساس و لحظه گل بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

آموزش رایگان صوتی و PDF

قرار داد های هوشمند چه هستند؟

انرژی گرفتن از نه هایی که موقع فروش میشنویم.

سوالات حرفه ای برای استخدام در قسمت فروش

4 استراتژی برای انگیزه دهی به تیم فروش

16 نکته برای داشتن محیط کار شاد

چگونه با تعویق انداختن کارها مقابله کنیم؟

لیستی از کتاب‌هایی که مدیران باید بخوانند

نکات ساده ای که در موفقیت تان تاثیر دارد

چگونه طرح اقتصادی پول‌ساز بنویسیم؟

چگونه وقتی فشار کاری زیاد می شود، محیط کاری سالمی را ایجاد کنیم؟

با این 8 عادت همیشه فقیر می مانید

۲۳ نکته طلایی برای نوشتن رزومه!

دلایل موفقیت رهبرها در بازاریابی شبکه ای چیست؟

آیا شغل فعلیتان برای شما مناسب است یا باید ترکش کنید؟

ترفندی ساده برای اینکه همیشه خوش شانس باشید!

چگونه نود درصد کارهایمان را قبل از ظهر تمام کنیم؟

افراد موفق در 10 دقیقه پایانی روز کاری شان چه کاری انجام می دهند؟

حساب گوگل ادوردز را طوری مدیریت کنید که انگار توماس ادیسون هستید!

با فرمول لیدر خیلی راحت مسیر زندگیتان را پیدا کنید!

به این 7 مهارت برای رشد و پیشرفت حرفه ای نیاز دارید

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک