0
021284284

دوره آموزشی بازرسی بر مبنای ریسک Risk-based inspection E-learning

بازرسی بر مبنای ریسک شایستگی است که بازرسی بر مبنای ریسک ،تشکیل تیم RFI،مسئولیت ها آموزش و تایید صلاحیت ها ،مدیریت ریسک، طراحی استراتژیهای بازرسی ،پیاده سازی یک برنامه بازرسی قابل اطمینان، ارزیابی مجدد بازرسی برمبنای ریسک، بررسی شواهد یک فرایند موثر ، مدیریت BRIو جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام RBIمی باشد و با استانداردهای ارزیاب ریسک و ایمنی و بهداشت شغلی و ارزیابی خطر در محیط حریق و حادثه در ارتباط می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *