عضویت

دوره آموزشی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health and Safety Risk Assessor E-learning

این شایستگی به منظور شناسائی عوامل موثر در ایمنی و بهداشت شغلی محیط کار ، و انجام ارزیابی براساس یکی از روش های ارزیابی که در سازمان قابل اجرا می باشد ، تعریف شده است . ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی اقدام به ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فرآیند ها و مکان های مختلف و تعیین شده سازمان نموده و نتایج ارزیابی ریسک را در جدول ارزیابی ریسک جمع آوری و عدد ریسک هریک از فعالیت ها را در فرآیند مورد نظر محاسبه و گزارش می نماید . ارزیاب ، کنترل ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه متناسب با میزان ریسک گزارش شده با همکاری مالک فرآیند و با تصویب مدیران مسئول فرآیند در سازمان تعیین و پیگیری های لازم را انجام می دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *