0
021284284

دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning

ارزیابی درونی مرکز آموزشی شایستگی از مشاغل حوزه خدمات و گروه خدمات آموزشی می باشد که شامل وظایف : بررسی مفاهیم بنیادی طرح اعتبارسنجی، مطالعه و بررسی الگوهای مختلف ارزشیابی، تبیین الگوی اعتبارسنجی، تبین روش ارزیابی درونی و بررسی مولفه های اساسی آن، بررسی و تبیین ضوابط اجرایی ارزیابی درونی میباشد وبا مشاغل مدیر آموزش ،رئیس مرکز وکارشناس به سازی ونظارت در ارتباط است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *