×

دوره آموزشی غیر حضوری مدیریت به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
37102 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش هوا فضا 400 450000
37097 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش هوا فضا 300 350000
36959 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت رسانه 400 450000
36955 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت رسانه 300 350000
35052 دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه 75 180000
32767 دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت (Microsoft Project) 70 170500
31563 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت ورزشی 400 450000
31560 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت ورزشی 300 350000
31557 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری 400 450000
31554 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش عمران و معماری 300 350000
31550 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگری 400 450000
31547 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش گردشگری 300 350000
27308 دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمند 90 220000
23973 دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک) 60 180000
18766 دوره آموزشی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکه 80 180000
16200 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی 300 350000
15653 دوره آموزشی مدیریت پذیرایی ، میزبانی غذا و نوشابه 80 190500
15551 دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی 80 179500
15531 دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 80 181500
15529 دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی 80 165500
15525 دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت 50 149500
15440 دوره آموزشی ارزیابی ریسک 98 179000
15177 دوره آموزشی تحقیق در عملیات 40 151300
14622 دوره آموزشی مدیریت کشاورزی 80 160500
14593 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت عمومی 400 450000
14590 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی 400 490000
14587 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتی 400 460000
14582 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 400 480000
14571 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 400 460000
14567 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی 400 485000
14565 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی 400 455000
14559 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی 400 470000
14553 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری 400 491500
14549 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتی 300 350000
14535 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 300 357000
14525 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 300 357000
14521 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی 300 390500
14516 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت منابع انسانی 300 367000
14511 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت بازاریابی 300 377500
14505 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری 300 389500
14489 دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار Primavera 50 170500
14311 دوره آموزشی نرم افزار كامفار 50 166500
12082 دوره آموزشی تفکر سیستمی 40 155500
12080 دوره آموزشی روابط صنعتی 50 165500
12073 دوره آموزشی روابط بین الملل 50 165500
12047 دوره آموزشی مدیریت سازمانهای پیچیده 50 165500
12044 دوره آموزشی مدیریت سازمانهای فرهنگی 55 165500
12039 دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کننده 45 155500
12035 دوره آموزشی مدیریت بودجه 50 155500
12033 دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی 45 155500
12023 دوره آموزشی کاربرد آمار در مدیریت 40 155500
12020 دوره آموزشی حسابداری مدیریت 35 150500
12002 دوره آموزشی برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD) 45 200000
10891 دوره آموزشی مدیریت اماکن ورزشی 50 180500
9772 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی 300 391500
9768 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت عمومی 300 351500
9738 دوره آموزشی نظام آراستگی ۵S (مدیریت ژاپنی ) 60 220000
9688 دوره آموزشی مدیریت مالزیایی 50 220000
9685 دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان 60 220500
9682 دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبی 50 170500
9677 دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری 98 250000
9501 دوره آموزشی بازاریابی و مدیریت بازار 60 151300
9406 دوره آموزشی مدیریت هزینه های عمومی 80 151300
9386 دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی و تبلیغات نوین انتخاباتی 40 200500
9373 دوره آموزشی تکنیک های فروش در بازاریابی دولتی(B2G) 60 151300
9371 دوره آموزشی راههای ارتقاء رفتار مصرف کننده 60 151300
9369 دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی خدمات بانکی 60 168300
9358 دوره آموزشی بازاریابی و فروش پیشرفته 98 250000
9207 دوره آموزشی بازاریابی با موبایل Mobile Marketing 60 150000
8784 دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 80 214800
8009 دوره آموزشی بازاریابی بین الملل 70 180500
7534 دوره آموزشی مدیریت عمومی 40 151300
7502 دوره آموزشی پدافند غیر عامل 30 155500
7172 دوره آموزشی مدیریت زمان 40 151300
5479 دوره آموزشی مدیریت اجرایی EMBA 80 161500
5459 دوره آموزشی مدیریت شایستگی 70 155000
5201 دوره آموزشی مدیریت دانش 50 190500
4978 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA 400 450500
4400 دوره آموزشی اصول انبارداری 60 209500
4389 دوره آموزشی مباحث علوم سیاسی 50 156400
4078 دوره آموزشی ایمنی در انبارها 60 209500
4077 دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع 50 156400
4076 دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS) 30 233500
4073 دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی(EIA) 60 151300
2400 دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری 60 150000
2083 دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 50 150000
2047 دوره آموزشی مدیریت بیمه 80 200000
2043 دوره آموزشی مدیریت امور شهری 80 150000
1950 دوره آموزشی مدیریت ITIL 98 180000
1922 دوره آموزشی مدیریت تولید و عملیات 80 150000
1916 دوره آموزشی مدیریت استراتژیک 98 150000
1713 دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی 80 160000
1637 دوره آموزشی مدیریت بازرگانی 90 200000
1601 دوره آموزشی مدیریت سرپرستی سازمان 80 190000
1593 دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات 70 160000
1518 دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس 98 250000
1512 دوره آموزشی مدیریت رستوران 98 210000
1471 دوره آموزشی مدیریت کارآفرینی 80 150000
1286 دوره آموزشی مدیریت پروژه 80 200000
1276 دوره آموزشی مدیریت اداری 90 180000
1156 دوره آموزشی تحلیلگری بازارهای مالی 90 150000
1013 دوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری 60 160000
755 دوره آموزشی مدیریت سیستمهای اطلاعات MIS 98 160000
672 دوره آموزشی نرم افزار SPSS 98 205000
442 دوره آموزشی مهندسی مالی و مدیریت ریسک 80 200000
439 دوره آموزشی مدیریت بحران 80 180500
362 دوره آموزشی مدیریت مالی 80 165500
359 دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 80 180500
351 دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی 80 200500
344 دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین SCM 70 180500
227 دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM 80 200000
96 دوره آموزشی مدیریت جهانگردی 98 200000
84 دوره آموزشی مدیریت هتلداری 50 200000
50 دوره آموزشی مدیریت تحول 60 160000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :