@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان در راستای اعلام موفقیت علاقه مندان به دوره های آموزش الکترونیک برگزار شده تحت بستر بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی، نتایج ارزیابی دانش پذیران را به مراکز آموزشی و آکادمی های بین المللی طرف قرارداد معرفی و گواهینامه های معتبر آموزشی را از آنها برای مخاطبین اخذ مینماید.


 

نمونه گواهینامه آموزشی دارای مهر تائید سازمان ملی استاندارد قابل صدور جهت دوره های:

سیستم های مدیریتی، تکنیک های کیفیت، تدوین استاندارد

جهت در خواست گواهینامه آموزشی دارای مهر تائید سازمان ملی استاندارد کلیک نمایید

گواهینامه آموزشی از سازمان ملی استاندراد

نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی OXFORD سرت انگلستان برای دانشپذیران بنیاد

 بنیاد نماینده انحصاری این آکادمی در اصفهان می باشد

جهت در خواست گواهینامه آکسفور سرت کلیک نمایید

گواهینامه آکسفورد


 


نمونه  گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از آکادمی اروپایی WTG

 بنیاد نماینده انحصاری این آکادمی در آسیا و ایران می باشد

جهت در خواست گواهینامه های پایان دوره آموزشی WTG و Technician WTGو Professorship WTG و high Level WTG صادره از آکادمی اروپایی WTG کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2013/05/WTG.jpg


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی ASYS اسپانیا جهت دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی ASYS اسپانیا کلیک نمایید

گواهی ASYS اسپانیا


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  eQual  استرالیا برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه eQual  استرالیا کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2013/05/EQUAL.jpg


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی ics کانادا برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه ICS کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2016/01/ics.jpg


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی LLC جمهوری چک برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی LLC جمهوری چک کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2013/05/llc.jpg


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی TUV UK & I انگلستان برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی TUV UK & I انگلستان کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2013/05/tuv-1.jpg


 

نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی  IQS انگلستان برای دانشپذیران بنیاد

جهت درخواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی   IQS انگلستان کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2016/01/iqs.jpg


 


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  BQC یونان برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی BQC یونان  کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2016/01/bqc.jpg


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی QAL انگلستان برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی QAL انگلستان کلیک نمایید


 

 

نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی  DNW اتریش برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی  DNW اتریش کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2016/01/dnw.jpg


نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی  ANCCP ایتالیا برای دانشپذیران بنیاد

جهت در خواست گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از  آکادمی  ANCCP ایتالیا کلیک نمایید

http://iranelearn.com/wp-content/uploads/2016/01/anccp.jpg


نمونه گواهینامه ترجمه رسمی با مهر و تائید دادگستری اعطاء شده به دانشپذیران باما

جهت در خواست گواهینامه ترجمه رسمی با مهر و تائید دادگستری کلیک نمایید

گواهینامه مورد تایید دادگستری


نمونه گواهینامه ترجمه رسمی با مهر و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه اعطاء شده به دانشپذیران باما

جهت در خواست گواهینامه ترجمه رسمی با مهر و تائید دادگستری کلیک نمایید

گواهینامه مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه


..

گواهی حضور در دوره خدمت دیگری است که به دانشپذیران باما اعطا خواهد شد

جهت در خواست گواهی حضور در دوره کلیک نمایید


..

نمونه بسته آموزشی ارسالی برای دانش پژوهان توسط بنیاد آموزش های مجازی ایرانیان

 بسته آموزشی


 

Print Friendly
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :