0
021284284
محتوای HTML5
HTML

معرفی زبان HTML5

زبان HTML5 چیست ؟ HTML5 آخرین استاندارد مرورگر ها برای نمایش صفحات وب و تعامل با آنهاست. هدف HTML5 در ابتدا این بود که کار را برای برنامه نویسان و طراحان مرورگر در پیروری از استاندارد های آن راحت تر ...

دوره آموزشی جامع زبان HTML5 Programming E-learning HTML5

دوره آموزشی جامع زبان HTML5 HTML5 Programming E-learning آموزش مجازی جامع زبان HTML5 : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره جامع زبان HTML5 و اخذ مدرک ...