0
021284284
محتوای کشت زعفران
آموزش کشت زعفران

آموزش کشت زعفران

ارزش غذایی زعفران وچگونگی نوع کاشت آن زعفران ، گیاهی است چند ساله که دارای پیاز می باشد این پیاز دارای غلاف قهوه ای رنگی است. این گیاه در جنوب غربی آسیا، جنوب اسپانیا و جنوب اروپا روییده می شود. ...
1 2 3 4