0
021284284
محتوای کافی شاپ داری
نکات مهم در کافی شاپ داری

نکات مهم در کافی شاپ داری

نکات مهم در کافی شاپ داری: ۱. جوشیدن باعث تلخی می شود؛ پس، هرگز قهوه را نجوشانید. ۲. قهوه را دوباره گرم نکنید. هر بار، آن را تازه درست و سرو کنید. ۳. از آب تازه و سرد استفاده کنید. ...
1 2 3