عضویت

محتوای کارکتر
maya

معرفی نرم افزار مایا و کاربرد های آن

نرم افزار مایا چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ نرم افزار مایا (MAYA) یکی از نرم افزار های طراحی، مدلسازی و متحرک سازی در سه بعد است که کابرد بسیاری در صنعت بازی سازی و پویا نمایی دارد. ابتدا شرکت ...