عضویت

محتوای چرخه هوش تجاری
هوش تجاری یا BI چیست؟

هوش تجاری یا BI چیست؟

هوش تجاری یا BI چیست؟ هوش تجاری یعنی «داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است.» در مفهوم سازمانی ، هوش تجاری ، داشتن دانشی عمیق است نسبت به همه عوامل مثل مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب‌رجوع ...

مدیر BI در فناوری اطلاعات(هوش تجاری) BI Manager in Information Technology (Business Intelligence) E-learning

آموزش مدیر BI در فناوری اطلاعات – هوش تجاری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیر BI در فناوری اطلاعات – هوش تجاری این شایستگی مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می باشد. مدیر BI در فناوری اطالعات (هوش ...