0
021284284
محتوای نتورک
Network plus

معرفی کامل نتورک پلاس

نتورک پلاس چیست؟ مدرک نتورک پلاس (Network+) و در واقع تمامی مدارک CompTIA همگی مدارکی vendor-neutral هستند. اما مفهوم این عبارت چیست؟ vendor-neutral به عمومی بودن این مدرک در حوزه شبکه و وابسته نبودن آن به یک تولید کننده خاص ...