0
021284284
محتوای نامه
چگونه به نماینده مجلس نامه بنویسیم

نامه به نماینده مجلس

نامه به نماینده مجلس نحوه نوشتن نامه به نماینده مجلس شبیه به نامه های معمولی و دوستانه نیست. نامه نگاری اداری آئین و روشی دارد که آن را از سایر شیوه های نگارش متمایز می کند. اگر برای اداره یا ...
نوشتن نامه اداری

نوشتن نامه اداری

نوشتن نامه اداری مقدمه نوشتن نامه اداری  پیش از آنکه حاصل مهارت های الگوبردار باشد، نتیجه ذوق و ممارست در نوشتن است .نحوه نوشتن نامه اداری با دیگر نامه ها فرق دارد، اکثر سازمان ها و شرکت های اداری برای ...
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری Writing methods & official correspondence E-learningB

دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری Writing methods & official correspondence E-learningB

مکاتبات اداری یکی از مهمترین ابزارها برای دستیابی به اهداف سازمانی می باشد.زبان رسمی هر سازمان که در مکاتبات اداری آن مشهود است، بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان می باشد.در تشکیلات اداری انواع مکاتبات از ...