0
021284284
محتوای موسسات بازگانی و صنعتی

حسابدار موسسات بازرگانی و صنعتی Accountant of the Commercial and Industrial Institutions E-learning

حسابدار موسسات بارزگانی و صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و خدمات را بر عهده دارد. مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، یا حسابداری بهای تمام شده، بهای ...