عضویت

محتوای مشاور
ravanshenasi

روانشناسی عمومی چیست؟

منظور از روانشناسی عمومی چیست؟ رشته روانشناسی عمومی (general psychology) در رابطه با بررسی ذهن می باشد و شامل مسائلی مانند شناخت، درک، رفتار و احساس می شود. روانشناسی تقریبا از زمانی که مردم شروع به فکر کردن به سایر ...

دوره آموزشی مشاور امور قضائی خانواده Family Judicial Advisor E-learning

دوره آموزشی مشاور امور قضائی خانواده + مدرک فنی حرفه ای مشاور امور قضائی خانواده Family Judicial Advisor Certificate آموزش مجازی مشاور امور قضائی خانواده : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره ما در بنیاد آموزش مجازی ...