عضویت

محتوای مدرک فنی حرفه ای
pedagizhi

پداگوژی چیست ؟

پداگوژی چیست ؟ پداگوژی (Pedagogy) مفهومی در علم تربیت و آموزش است که به روش‌ها، تکنیک‌ها، استراتژی‌ها، و نظریات مرتبط با فرآیند آموزش و یادگیری اشاره دارد. این عبارت معمولاً به مطالعه و تدریس کودکان و نوجوانان ارتباط دارد، اما ...
ravanshenasi kar

روانشناسی کار

تعریف روانشناسی کار روانشناسی کار ،‌ رشته‌ ای از روانشناسی است که در آن رفتار افراد در ارتباط با کار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. روانشناس کار، اصول و یافته‌ های علم روانشناسی که در رابطه بین انسان و ...