عضویت

محتوای ماهواره ای
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای عکس هوایی چیست؟ برداشت عوارض و جزییات از سطح زمین توسط دوربین‌های عکس‌برداری از ارتفاع را عکس هوایی می‌گویند که توسط هواپیما انجام می‌گیرد. در یک تقسیم‌بندی کلی امروزه دو نوع عکس هوایی ...