0
021284284
محتوای ماشینکاری دقیق

دوره آموزشی ماشین کاری دقیق Precision machining E-learning

آموزش ماشین کاری دقیق: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی ماشین کاری دقیق دوره آموزشی ماشین‌کاری دقیق برای هماهنگی با استاندارد سطح I موسسه ملی مهارت‌های برش فلز (NIMS) و پشتیبانی از دستیابی به گواهی‌نامه NIMS تهیه شده است. ایندوره، ...