عضویت

محتوای قصه

دوره آموزشی داستان نویسی و قصه پژوهی Writing and Researching story E-learning

آموزش داستان نویسی و قصه پژوهی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی داستان نویسی و قصه پژوهی قصه یکی از میراث های کهن جامعه بشری است که در هر شرایط و روزگار، به نسل ها منتقل می شود. قصه، ...