0
021284284
محتوای شیرینی فروشی ها
تاریخچه قنادی و  شیرینی پزی

تاریخچه قنادی و شیرینی پزی

برای اشاره به سابقه و پیشینه قنادی ها در ایران، در ابتدا باید به اصل و اساس نام قنادی پرداخت. همان طور که از اسم قنادی مشخص بود، قنادی ها، دکان هایی بودند که در آنجا به عرضه قند، نقل ...