عضویت

محتوای سیستم مدیریت یکپارچه
مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Integrated management system E-learning  ISO 90006

مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Integrated management system E-learning ISO 90006

آموزش سیستم مدیریت یکپارچه ایزو 90006: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه ایزو 90006 استاندارد ISO 90006:2013  اکتبر سال ۲۰۱۳ (چندی پیش) به ثبت رسید. این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها ( سازمان های کوچک، ...
مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Topics of IMS Integrated Management Systems E-learning  IMS

مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Topics of IMS Integrated Management Systems E-learning IMS

آموزش مباحث سیستم مدیریت یکپارچه IMS: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث سیستم مدیریت یکپارچه IMS یکی از راههای دستیابی به عملکرد مطلوب و توسعه سازمانی استفاده از استانداردهای موجود است. اکنون در زمینه های مختلف و ...