عضویت

محتوای زبان خارجی

دوره آموزش مجازی زبان ایتالیایی talian language E-learning

آموزش زبان ایتالیایی : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی پنجمین زبان مورد آموزش پس از زبان های انگلیسی ، فرانسه، اسپانیایی  و آلمانی میباشد.این زبان در کشور های زیادی همچون لوکزامبرگ ، اتریش ، ...