0
021284284
محتوای دوره کشت زعفران
آموزش کشت زعفران

آموزش کشت زعفران

ارزش غذایی زعفران وچگونگی نوع کاشت آن زعفران ، گیاهی است چند ساله که دارای پیاز می باشد این پیاز دارای غلاف قهوه ای رنگی است. این گیاه در جنوب غربی آسیا، جنوب اسپانیا و جنوب اروپا روییده می شود. ...
کشت زعفران

کشت زعفران

                                                                                ...
دوره آموزشی کشت آفتابگردان  Sunflower Cultivation E-learning

دوره آموزشی کشت آفتابگردان Sunflower Cultivation E-learning

دوره آموزشی کشت آفتابگردان Sunflower Cultivation E-learning آموزش مجازی کشت آفتابگردان: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره کشت آفتابگردان و اخذ مدرک کشت آفتابگردان را به ...
دوره آموزشی کشت زعفران Saffron Growing E-learningB

دوره آموزشی کشت زعفران Saffron Growing E-learningB

آموزش کشت زعفران : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کشت زعفران زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری و در نقاطی که دارای زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک باشد بخوبی می‌روید. مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و لیکن ...