0
021284284
محتوای دوره منابع طبیعی
تاثیر آلودگی هوا بر سلامت گیاهان

تاثیر آلودگی هوا بر سلامت گیاهان

مقدمه تا قبل از انقلاب صنعتی آلودگی هوا ناشی از فعالیت های طبیعی مانند آتش فشان ها، گرد و غبار، آتش سوزی های طبیعی و نمک دریاها بوده ، اما با ورود انسان به عصر صنعت و کشف ذغال سنگ ...

دوره آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری Natural Resourses and Watershed E-learning

آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری طبیعت دارای امکانات بسیاری است که تداوم زندگی بشر و کلیه موجودات بر روی زمین وابسته به آن است اما آنچه به عنوان منابع طبیعی در کشور ...