عضویت

محتوای دوران باستان
باستان شناسی

باستان شناسی

باستان شناسی باستان‌شناسی (به انگلیسی: archaeology) شاخه‌ای از علومِ اجتماعی است که به مطالعه یِ گذشته از طریقِ مدارکِ مادّی می‌پردازد. مقدمه رشته باستان شناسی در ایران زیر مجموعه رشته علوم انسانی به حساب می آید . البته از چند ...
باستان شناسی

باستان شناسی

                                                                                ...