عضویت

محتوای جرم

جزا و جرم شناسی Punishment and Criminology E-learningC

دوره آموزشی جزا و جرم شناسی Punishment and Criminology E-learningC جزا و جرم شناسی مطالعه ی پدیده های مجرمانه می باشد. مجرمان امروزه جرایم پیچیده ای را انجام می دهند که نیاز به این دوره به صورت تخصصی حس می شود. ...

بررسی روند اجرایی استفاده از  انگشت نگاری در کشف علمی جرایم

مفاله های علمی نمایه شده در رسانه برخط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان نویسنده:  عاطفه خدادادنیاسماکوش کلمات کلیدی: انگشت نگار، انگشت نگاری، جرم، مجرم، صحنه جرم. کد پیگیری: Ebama77849 چکیده: امروزه علم انگشت‌نگاری به طور مؤثری در کشف جرم ‌و دستگیری ...
خبره

حقوقدان خبره

حقوقدان خبره | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر با ...