0
021284284
محتوای انبار
انبارداری

انبارداری

انبارداری انبارداری چیست؟ انبارداری به کلیه ی فرآیندهایی می گویند که شامل دریافت، تحویل کالا و دیگر مراحل می باشد.فرایند انبارداری به دریافت کالا، نگهداری آن و تحویل با انجام اصول حرفه ای و اینکه این کالا بدون هیچ آسیبی ...
دوره آموزشی اصول انبارداری Warehousing Principles E-learningA

آشنایی با اصول اولیه انبار و انبارداری

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان آموزش مجازی با  اصول اولیه انبار و انبارداری ارائه گردیده که امیدواریم کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برایتان ...