0
021284284
محتوای اموزش گره چینی
گره چینی

گره چینی

گره چینی بخشی که امروز از آنها به عنوان هنرهای سنتی یاد می‌کنیم رشته‌هایی هستند که در دایره لغات صنایع‌دستی از آنها با عنوان رشته‌های در حال منسوخ و یا منسوخ شده یاد می‌شود. رشته‌هایی که روزگاری به دلیل داشتن ...
گره چینی

گره چینی

                                                                           گره چینی مقدمه ...