0
021284284
محتوای اصول اولیه انبار و انبارداری
اصول انبارداری

اصول انبارداری

                                                                     اصول انبارداری امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ...
اصول انبارداری

اصول انبارداری

   اصول انبارداری تعریف انبارداری : دریافت مواد و اقلام و نگهداری صحیح از آنها وتحویل به موقع به مصرف کننده با رعایت قوانین و مقررات . تعریف انبار : به محل یا فضایی گفته می شود که براساس یک ...
دوره آموزشی اصول انبارداری Warehousing Principles E-learningA

آشنایی با اصول اولیه انبار و انبارداری

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان آموزش مجازی با  اصول اولیه انبار و انبارداری ارائه گردیده که امیدواریم کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برایتان ...