0
021284284
محتوای استاندارد حفظ رضایت مشتری
مباحث مدیریت مشتری مداری ISO 10001 Customer satisfaction management E-learning  ISO 10001

مباحث مدیریت مشتری مداری ISO 10001 Customer satisfaction management E-learning ISO 10001

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۱ ، حاوی راهنمایی برای کدهای رفتاری رضایتمندی مشتری برای سازمان است. چنین کدهایی، با نشان دادن اینکه مشتریان چه انتظاراتی از سازمان و محصولاتش دارند، می تواند احتمال بروز مشکلات و حذف علل شکایات و اختلافات را ...