0
021284284
محتوای احداث گلخانه

قصه ی شخص محترمی که گل کاشت توی کار و زندگیش

یه شخص محترمی بود که توی خونوادش هی می زدن تو سرش که تو هیچی بلد نیستی و هی می زدن تهش که شاید یه چیزی از عقلش بیاد بیرون. اما دریغ! دیگه همه نا امید همیشه بهش می گفتن ...
دوره آموزشی احداث گلخانه Greenhouse Construction E-learningB

دوره آموزشی احداث گلخانه Greenhouse Construction E-learningB

دوره آموزشی احداث گلخانه Greenhouse Construction E-learning آموزش مجازی احداث گلخانه : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره احداث گلخانه و اخذ مدرک احداث گلخانه را ...