عضویت

محتوای آموزش کشت برنج
شیوه تولید برنج

شیوه تولید برنج

تهیه بذر برای کاشت در خزانه شالیکاران،بذری را که برای کاشت انتخاب می‌نمایند، عموماً از محصول سال قبل تهیه شده است. کشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک کردن آن مقداری بذر را بصورت شلتوک یا بصورت خوشه نگهداری می‌نمایند ...
دوره آموزشی کشت برنج Rice Cultivation E-learning

دوره آموزشی کشت برنج Rice Cultivation E-learning

دوره آموزشی کشت برنج Rice Cultivation E-learning آموزش مجازی کشت برنج : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره کشت برنج و اخذ مدرک کشت برنج را ...