0
021284284
محتوای آموزش عکاسی
نکات کلیدی در عکاسی

نکات کلیدی در عکاسی

تاریخچه: عکاسی در لغت به معنای روش عکاسی و عکسبرداری است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می‌شود.این هنر در اکثر زبان‌های جهان فتوگرافی خوانده می‌شود که ترکیبی از دو کلمهٔ یونانی فتو به معنی نور و ...
1 2