0
021284284
محتوای آمادگی جسمانی
ورزش های بندی TRX

ورزش های بندی TRX

TRX چیست و از کجا آمده است؟ TRX مخفف عبارت Total Body Resistance Exercise است و از نیروهای دریایی متولد شده است، تمرینات نیروی دریایی به عنوان یکی از سخت ترین کارها از نظر فیزیکی در دنیا شناخته شده است ...