×

مقالات علمی و آموزشی اساتید همکار بنیاد

جناب آقای سبحان طیبی

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > اساتید همکار بنیاد > جناب آقای سبحان طیبی

جناب آقای سبحان طیبی

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

نام استاد همکار: جناب آقای سبحان طیبیمدرک تحصیلی: دکتری حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهرانسوابق آموزشی و پژوهشی:1- کارشناس حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مجری اصل 49 قانون اساسی2- سرپرست اداره هلال احمر فارس3- مدیر واحد پژوهش پژوهشکده علوم انسانی ایران فردا (مرکز آموزش بازرگانی)4- مدیر اداره آموزش و کارشناس اداره کل آموزش و پژوهش وزارت دفاع5- مدیر حقوقی واحد ثبتی معاونت حقوقی و قراردادها بانک پارسیان- شرکت تامین اندیش6- مدرس دانشگاه پیام نور واحد آباده و صفاشهر7- مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی استانداری8- مدرس موسسه مشاوره ورزشی وستا9- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر10- عضویت در پژوهشکده زنده رود علم و ادب- اصفهان11- عضویت در پژوهشکده علوم انسانی ایران فردا-اصفهان12- عضویت در گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو13- تقدیرنامه از طرف ریاست محترم مرکز امور حقوقی بین المللی 138914- طراح دوره داوری تجاری بین المللی در مرکز امور حقوقی بین المللی15- همکاری با گروه شهروندی نشریه صنعت و مردم16- عضو موسسه پژوهشی دانش بنیان خورشیدان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

فرم ارسال سؤال برای استاد:

سایر اساتید ارجمند بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

جناب آقای محمود شریفی
جناب آقای حسن سرپرست (شهاب)
جناب آقای علی اکبر صلاحی
دکتر سید علیرضا مرتضوی
جناب آقای حجت اله شریف زاده
جناب آقای مهدی اشرف تالش
جناب آقای محمد رحمانی
جناب آقای محمد مهدی واعظی نژاد
جناب آقای حسن مختاری
جناب آقای خالد دودمان
سرکار خانم سمیه خجیر
جناب آقای محمد ابراهیم زاده
جناب آقای ناجی حسن پور
جناب آقای حسین ملک زاده
جناب آقای بهنام معتمدی
جناب آقای سعید کمالی فر
جناب آقای سید محمد تقی فضل هاشمی
جناب آقای سید احمد فرزادیان
جناب آقای وحید درزی
جناب آقای محسن نوروزی
سرکار خانم مریم تقوی دوست
جناب آقای رضا سفید دشتی
جناب آقای سبحان طیبی
جناب آقای پژمان شیبانی اسفرجانی
جناب آقای علی اصغر علیپور شعاری
سرکار خانم ناهید زرین جویی
جناب آقای مهدی ابراهیم نژاد
جناب آقای مهران آقاپور جویباری
جناب آقای امید یحیی پور
جناب آقای علی ملک زاده

مدارک معتبر بین المللی:

از آنجا که ایباما بزرگترین بستر آموزش الکترونیک در کشور را فراهم نموده است تا آموزشگاه ها٬ دانشگاه ها و اساتید علمی بتوانند محتوای آموزشی خویش را تحت بستر بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ارائه نمایند لذا ایباما امکان تقاضای مدارک پایان دوره آموزشی کوتاه مدت از مرکز ارائه کننده محتوا و پشتیبانی آموزش را نیز برای مخاطبین خود ایجاد نموده است.

نکته : در صورتیکه تمایل دارید رزومه پرباری برای خود ایجاد نمایید پیشنهاد ایباما به شما دریافت کارت عضویت بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان عضویت شما در یک مجمع علمی شناخته شده در کشور و همچنین درخواست نامه پذیرش مقاله علمی پایان دوره در مجله علمی الکترونیکی بنیاد است.