×

درخواست صدور و ارسال مجدد

درخواست صدور و ارسال مجدد

با عرض سلام خدمت دانش پژوهان گرامي:

بدينوسيله بنياد آموزش مجازي ايرانيان به اطلاع مي رساند ، بعضا به دلايلي امكان درخواست مجدد دانش پژوهان جهت ارسال موارد زير مي باشد:

1- بسته آموزشي دوره ها

2- دانش نامه های فارسي و لاتين

3- ترجمه مورد تاييد وزارت امور خارجه و دادگستری

4- گواهينامه های صادره از آكادمي های بين المللی

توجه نماييد تمامي موارد بالا قابل انجام است و توضيحات چگونگی آن مورد به مورد بيان مي گردد:

1- بعد از دريافت بسته هاي آموزشی در صورت شكستگی يا غير قابل استفاده بودن محتويات آن(فقط و فقط به دليل كوتاهی ماموران پست در نگهداری و حمل و نقل ناصحيح) بسته آموزشی به صورت رايگان ارسال مجدد خواهد شد.

2- گواهی فارسی و لاتين در صورت شكستگی ، از بين رفتن يا هر عيب و ايراد ديگر… قابل تعويض هستند، به اين ترتيب كه گواهی معيوب را برای ما به آدرس پستی باما ارسال نموده و ظرف 2 روز كاری گواهينامه جديد بصورت رايگان صادر و به آدرس شما ارسال مجدد خواهد شد .

3- ترجمه های تاييد شده وزارت امور خارجه و دادگستری می بايست نسخه اصلی معيوب آنها به آدرس پستی ما بازگردانده شوند و با پرداخت كامل هزينه صدور مجدد آنها توسط شما، بعد از طی زمان استاندارد، صادر شده و ارسال می گردند.

4- گواهينامه های صادره از آكادمی های بين االمللی با پرداخت 20% هزينه اوليه مجددا قابل صدور و ارسال مي باشند.

نكات قابل توجه:

*** در تمام موارد ارسال مجدد، مي بايست نسخه معيوب را به آدرس ما ارسال فرماييد و بعد از دريافت آن ، پروسه صدور مجدد آغاز مي گردد.

*** در تمام موارد فوق هزينه پست ارسال مجدد با متقضی است.

و در پايان، امور فارغ التحصيلان بنياد آموزش مجازی ايرانيان (باما) شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار از اعتماد و توجه شما سپاسگذار است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟