×

درخواست گواهینامه لاتین مرکز

مدرک بنیاد لاتین

درخواست گواهینامه لاتین مرکز

گواهینامه های به زبان انگلیسی میتواند در بسیاری از موارد هزینه های زیاد ترجمه مدرک را در ارائه رزومه در داخل و خارج از کشور کاهش دهد و همیشه بدون تاریخ انقضا در دسترس شما می باشد.


مدرک لاتین بنیاد

این تاییدیه به زبان لاتین برای کلیه دوره های آموزشی بنیاد قابل صدور است و می توانید همراه با هر دوره ای که ثبت نام می نمایید درخواست مدرک به زبان لاتین را با پرداهت هزینه ارائه نمایید.


اخذ مدرک لاتین معتبر

جهت درخواست دانشنامه لاتین بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با هزینه ۱۰۸۰۰۰۰ تومان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: 108000 تومان

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟