0
021284284

اصول پرستاری سالمندان

فصل اول اصول پرستاری:
انجمن قلب آمریکا AHA در رابطه با احیاء قلبی ریوی CR و مراقبت قلبی عروقی اورژانس ECC شامل دستورالعمل های که نتیجه بازنگری دستورالعمل های ۲۰۰۵ احیاقلبی و ریوی است. که عبارتند از تعداد ماساژ قلبی عمق ماساز وقفه حین ماساژ قفسه سینه و بعد هرماساژ اجازه برگشت به قفسه سینه داده شود و اینکه از تهویه تنفسی زیاد پرهیز شود.در اکثر بالغین ارست قلبی اتفاق می افتد و بیشترین میزان بقا برگشت موفق در ارست قلبی با شاهد یا ارست قلبی که با ریتم VF یا VT بدون نبض ایجاد شود.گزارش شده است که در بیماران جز اصلی BLS ماساژ قلبی و دفیبریلاسیون زود هنگام می باشد .اکثر مصدومین ارست قلبی در خارج از بیمارستان توسط اطرافیان CPR نمی شوند دلائل متفاوتی وجود دارد از جمله اینکه برای باز کردن راه هوائی و تهویه مشکل دارد.اما در پروتکل جدید که شروع ماساژ قفسه سینه است احیاء گر برای شروع CPR سریع دست به کارمی شود.CPR انجام کار تیمی است که درآن مسئولیت اعضاء تیم در BLS مشخص شده است.به طور مثال یک نفر مسئول ماساژ قلبی دیگری مسئول وصل AED و کمک طلبیدن وو نفر سوم مسئول بازکردن راه هوائی و تهویه مکانیکی است.در خصوص زنجیره بقاء ECC انجمن قلب امریکا در۵ موضوع خلاصه میشود ۱-شناخت سریع ارست قلبی و فعال کردن سیستم اورژانس ۲- شروع سریع CPR با تاکید ماساژ قلبی ۳- دفیبریلاسیون سریع ۴- ACLS موثر ۵- مراقبت بعد از ارست قلبی .و در ارست قلبی ممکن است با فعالیت مشابه تشنجAGONAL GASPS همراه باشد که احیاگر را درتشخیص وضعیت ارست قلبی دچار اشتباه کند واحیاگران برای شناخت حالت ارست میبایست آموزش کافی دیده باشند (۲۰۱۰)جدید میگوید احیاگرنیاز به شروع CRP وارزیابی مصدوم و بررسی پاسخ وی به محرکات را بررسی می کند.احیاگرباید قادر به تفکیک وضعیتی باشد که مصدوم تنفس طبیعی داشته ونیاز به CPR ندارد و از وضعیتی که مصدوم تنفس ندارد و یا تنفس طبیعی ندارد انجام CPR امری ضروری است.
تاکید برماساژ قلبی (۲۰۱۰)اگر شخصی دچار ارست قلبی شداطرافیان مصدوم میبایست تارسیدن اورژانس ووارد شدن دستگاه AEDماساژ قفسه سینه را انجام دهند.این روش ساده است و با تلفن هم می توان آموزش را انجام داد از این رو تحقیقات نشان داده که میزان بقاء و موفقیت در CPR (تنها بادست) در مقایسه با CPR (توام با ماساژ قلبی)و احیاء تنفس مشابه بوده و توصیه میشود که ماساژ قلبی بلافاصله انجام شود.در سال ۲۰۱۰ مشاهده گوش و احساس کردن در ارزیابی تنفس حذف شد ودر روش جدید پس از تشخیص ارست قلبی تنفسی ماساژ قلبی انجام گیردوبعد از ۳۰ ماساژ قلبی مبادرت به بازکردن راه هوایی و تهویه تنفسی می شود.احیاگرمیبایست ۱۰۰ ماساژ قلبی در دقیقه انجام دهد تعداد ماساژ قلبی درهردقیقه در برگشت خودبخود جریان خون (ROS (بسیار مهم است.درسال ۲۰۱۰ در بالغین حداقل ماساژ قلبی ۲اینچ (۵سانتی متر) است و با ماساژ قلبی و افزایش فشار داخل آئورت و فشار مستقیم بر قلب (خون و سیستم) به جریان می افتد و جریان خون اکسیژن را به قلب و مغز تحویل می دهد.توجه براین مسئله که از انجا که ماساژ کافی داده نمیشود حداقل ماساژ دو اینچ بسیار موثرتراست ودر ویرایش ۲۰۱۰ ماساژ دو اینچ استفاده شود.
درسال ۲۰۱۰ تغییرات زیادی در زمینه فیبریلاسیون .کاردیوورژن .اختلالات ریتم های قلبی و استفاده از پیس میکردر برابری کاردی ایجادنشده است.
از این رو فیبریلاسیون هرچه سریعتر برای افزایش کیفیت CPRتاکید شده است وبرنصب و تاکید استفاده از AED در مکانهای عمومی نظیر فرودگاهها فروشگاهها دانشگاهها که احتمال بروز ارست قلبی وجود دارد تاکید شده است درسال ۲۰۱۰ تاکید برتوصیه های ۲۰۰۵ داشتند براین اساس که اگر ارست قلبی باشاهد در داخل و خارج از بیمارستان باشد وAEDدر دسترس باشد بلافاصله CPRباماساژ سینه وقفسه سینه شروع و AED هرچه سریعتر انجام شود.اگر ارست قلبی در خارج از بیمارستان و بدون شاهد رخ داد پرسنل اورژانس EMS بلافاصله CPR را شروع کنند تا زمانی که ریتم قلبی بوسیله AED با مونیتورینگ قابل کنترل باشد ماساژ قلبی ادامه یابد و به عبارتی قبل از دفیبریلاسیون یک و نیم الی سه دقیقه CPRانجام شود.
بعد از احیاء قلبی و ریوی درمان(حمایت نورولوژی و حمایت قلبی)ادامه می یابد هیپوترمی درمانی و مداخلات PCI درصورت اندیکاسیون استفاده شود.ثبت امواج حاصل از فعالیت الکتریکی عضله قلب که از طریق قرار دادن الکترود در سطح سینه واطراف قلب الکتروکاردیوگرافی می گویند.
کاغذ کاردیوگرافی به صورت شطرنجی است و فاصله مربعات ان یک میلیمتر در یک میل است.فلوتر دهلیزی امواجی شبیه دندانه اره درلیدهای تحتانی دیده می شود (خط فلوتر) و سرعت دهلیزی معادل ۲۵۰ الی ۳۵۰ ضربه در دقیقه است.
فیبریلاسیون دهلیزی:به علت فعال شدن چندین کانون اکتوپیک در دهلیز ایجاد میشود و موجب منقبض سریع بدون قاعده و نظم وناهماهنگ ساختار عضلانی دیده میشود.
آسیستول بطنی:این ریتم را آرتیمی مرگ یا خط صاف می نامند نبض قابل لمس و تنفس و هوشیاری نیز وجود ندارد ودر صورت عدم درمان منجر به مرگ میشود.اندازه گیری PH خون و فشار اکسیژن و دی اکسید کربن خون شریانی مشخص کننده وضعیت تنفسی بیمار است.زمانی اسیدوز تنفسی به وجود میاید که ریه به هر علتی توانایی دفع CO2رانداشته باشد درمان اولیه ان حفظ تهویه مناسب و کافی تجویز داروهایی مانند برونکودیلاتورها می باشد و زمانی که دفع زیاد از حد CO2از ریه وجود داشته باشد آلکالوز تنفسی به وجود می آید.
پنج قانون اصلی ۵Rسرفصل مباحث دارویی پرستار عبارتنداز۱-بیماردرست ۲- داروی درست ۳-روش درست ۴-زمان درست ۵-دوزدرست
به نمونه هایی از داروهای قلب می توان آتروپین اشاره کرد آنتی کولی نرژیک و مهار کننده عصب واگ است که جلوگیری از ترشحات قبل از جراحی و براد آرتیمی مصرف میشود.نیتراتها شامل TNG به صورت آمپول وژل و اسپری و نیترو کانتین می باشد.که نیتراتها سبب گشاد شدن شریان کرونر و کاهش پره لود وکاهش افترلود می شود.
بتابلوکرها:درمان هیپرتانسیون اختلال ریتم بطنی است که در سالمندان بیماران کلیوی و تیروئیدی آسم بارداری باید احتیاط شود.ذر ملاحضات پرستاری آن باید کنترل HR ,BP ریتم بیمار دقت شود و کنترل I&O تزریق رقیق و اهسته و بررسی آزمونهای کلیه انجام شود.
اکسیژن ترابی:دراکسیژن ترابی گازاکسیژن رابافشار بیشتراز آنچه در اتمسفر محیطی وجود دارد به بیمار میرساند عوارض آن شامل ۱-مسمومیت با اکسیژن ۲-صدمات چشمی ۳-آتکلتابی جذبی ۴-مسمومیت بااکسیژن ۵-هیپوونتیلاسون ناشی از تجویزاکسیژن
فشارمثبت مداوم برراههای هوایی:استعمال فشارمثبت برروی راههای هوایی در کل سیکل تنفس (دم وبازدم)در تنفس های ارادی مددجواست.
CPAP آلوئول ها را در طول دم باز نگه داشته و از کلاپس آلوئولی در ضمن بازدم پیشگیری می کنداین امر موجب افزایش FRC صلاح تبادلات گازی و بهبود اکسیژناسیون می شود.
زمانی که پرستار دستگاه ونتیلاتور را از بیمار جدا میکند بیمارباید حالت نیمه نشسته یا تمام نشسته باشد و خوب استراحت کرده باشدتاموجب استاع حداکثربیمارشده واز محدودیت حرکت دیافراگم ناشی از فشار احشاء شکمی پیشگیری شود.قبل از جداسازی دستگاه جهت کاهش مقاومت راههای هوایی ساکشن داخل تراشه انجام می شود وپس از ساکشن اجازه می دهیم تا علایم حیاتی به حد پایه بیش از ساکشن برگردد.
در آشنایی با دستگاه گلوکومتر جهت چک کردن قندخون و دستگاه ساکشن ترشحات حلق و دهان را استخراج میکند سرنگ پمپ جهت تزریق داروهای باحجم کم درطی مدت زمان مشخص استفاده میشود .دستگاه الکوباتور جهن آماده کردن محیطی ویژه از نظر دما برای نوزادان کم وزن استفاده میشود.در مواردی که دستگاه مجهز به فتوتراپی باشد جهت فتوتراپی استفاده می شود.
دستگاه دفیبریلاتورهای خارجی خودکار نوعی خاص از سیستم دفیبریلاتورهستند که می توانند ضربان قلب بیمار را پردازش کرده و در صورت لزوم شوک الکتریکی اعمال نمایند والزامی نیست حتما کاربران باسیستم اصول تفسیر ECGآشنایی داشته باشند.
درفصل گزارش نویسی به تعریف آن می پردازیم که تبادل اطلاعات در مورد بیمار نوشتاری و یا گفتاری بین گروه مراقبت کننده بهداشتی درمانی را گزارش گویند که همیشه به حقیقت دقت کامل و مختصر پویا سازماندهی محرمانه بودن آن باید بسیار دقت شود.از مطالب و نکات کلیدی مهم در پرستاری عبارتند از:۱- از برگه استاندارد استفاده شود۲-از خودکار آبی و مشکی برای نوشتن گزارش استفاده شود۳-برای جلوگیری از اتلاف وقت همیشه خوانا و مرتب نوشته شود۴-برای نوشتن ساعات از ۱ الی ۲۴ استفاده شود۵-زمانی که به بیمار دارو داده شود تیک زده شود به منزله دادن دارو وکشیدن دایره دوران یعنی دارو داده نشده است به بیمار۶-پرستارشیفت شب میبایست در پایان شیفت خود جمع ۲۴ ساعت I&O را در برگه کنترل جذب و دفع و نیز دربرگه چارت علایم حیاتی و ستون مربوطه ثبت کنند.از جمله مواردی که در گزارش پرستار میبایست اجتناب کرد ۱-از سوگیری در توصیف شخصیت بیمار باصفات ناخوشایند پرهیز شود.۲- از انتقاد سایرین در گزارشات پرستاری خودداری شود۳-تخریب یا مخدوش کردن گزارشهای قبلی یاموجود۴-انتهای گزارش پرستاری واقدامات دارویی به طورکامل بسته شود.۵-نام و نام خانوادگی و سمت پرستار مربوطه به طورخوانا ثبت شود ۶-درقسمت بالایاجلو مورداشتباه کلمه اشتباه یا ERRORنوشته و گزارش صحیح رابعد کلمه اشتباه یاERRORاعلام کند.
۷-گزارش را ممهور به مهر اسمی خود به همراه شماره نظام پرستاری نموده و امضاء نماید.
ارتباط با بیمار در دو قالب است کلامی و غیر کلامی وخود ارتباط فرآیند انتقال پیامها و تفسیرمعانی آن می باشد.پرستاران به مقتضای شغلشان به تبادل اطلاعات با اشخاص مختلف می پردازند و روابط انسانی با خیلی از افراد برقرار می کنند. عدم ارتباط یا ارتباط نامناسب اغلب سبب مشکلات فراوانی در سیستم مراقبت شده وهزینه های اضافی را به بیماروکادر درمانی تحمیل می کند.ارتباط هسته اصلی علم پرستاری راتشکیل می دهد.
عوامل موثردرارتباط عبارتند از:۱- ملاحضات تکاملی ۲- جنسیت ۳- تفاوتهای فرهنگی اجتماعی ۴- نقش ها و مسئولیت ها ۵-فضا قلمرو ۶- شرایط جسمی و عقلانی احساسات۷- ارزشها ۸-محیط
موانع ارتباط عبارتند از:۱- قوت قلب بیجا۲- پاسخ های کلیشه ای و تکراری ۳-خصومت و حالت تدافعی۴- تحمیل ارزشها۵-نصیحت کردن ۶- کنجکاوی و به ظور کل ارتباط دارای اجزاء واشکال سطوح مختلفی است که آشنایی با آنهاجهت کاربرد صحیح درپرستاری امری ضروری است.ودر فرآیند پرستاری به عنوان شاخص کلیدی اجرای فرآیندهای پرستاری بهره می برندو یک ارتباط موثر ازتشخیص های پرستاری غلط و اجرای اشتباه امور بالینی جلوگیری کرده وپرستار را به اهداف تعیین شده و ارزیابی آن کمک خواهد کرد.
در آموزش پرستاری بحران پی به این موضوع می بریم که می تواند باعث پیامدهای مثبتی برای مردم وجمعیتهای درگیر بحران شود.از جمله کاهش مرگ و میر کاهش هزینه های موسسات بهداشتی درمانی کشور ارتقا سلامت در جامعه ….. و بحران یک حادثه طبیعی و یاساخته شده توسط بشراست که به طور طبیعی منجر به مرگ جراحت ویرانی میشود.بحران طبیعی مانند سیل و طوفان زمین لرزه اتشفشان میباشد. بحران ساخته دست بشر مانند سقوط هواپیما بمباران اتش سوزی و تصادفات….
مدل پرستاری بحران:درسال ۱۹۹۶ این بحران توسط خانم ساندرا جینگسن ابداع شد و از این مدل جهت طراحی واداره کردن بحران ها در درمانگاهها بیمارستان ها آسایشگاهها استفاده میشود.ودارای فازهای۱- قبل ازبحران ۲–بحران۳-بعد از بحران۴-نتایج مثبت بیماران می باشد.
درفاز ۱قبل از بحران محیط کار از نظرمنابع و خطرات مورد بررسی قرار میگبرد برآورد هزینه های توافق همکار با آژانسهای جامعه آموزش بحران به کارکنان می باشد.در فاز۲ بحران یعنی اتفاق افتاده پرستار نقش مراقبت دهنده و آموزش دهنده ومدریت موردی هستند فاز۳ یعنی مرحله بعد از بحران شامل ۱-بررسی ۲- برنامه ریزی۳-اجرا که درفاز۴ نتایج مثبت بیماران فعالیت فاز اول از طریق فاز سوم بر روی پیامدهای بیمار و جامعه تاثیر دارد. که باعث کاهش میزان مرگ و میر بهبود وضعیت سلامتی در جامعه افزایش همکاری ارتباط میان پرستاران می شود.
درآموزش به بیمارباستابل(۲۰۰۳) آموزش به بیمار فرآیند کمک به افراد است که رفتارهای مربوط به سلامتی را از نظر دانش مهارت نگرش و ارزش ها بیاموزند در آموزش به بیمار باعث سازگاری با اختلال در عملکرد ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری بازگشت به سلامتی و مزایای آموزش به بیمار باعث می شود که کاهش اضطراب کاهش دوره بستری کاهش بروز عوارض بیماری و درنهایت توانمندسازی جامعه صورت گیرد.
پیشرفت پزشکی و افزایش تکنولوژی باعث شده است که اکثرافراد در سنین پایین دچار معلومیت یا بیماری مزمن می شوند زنده بمانند.پس نیازمند کمک و آموزش برای پیشگیری از بروز مشکلات جدید هستند معمولا مددجویان و خانواده ها از پرستاران اطلاعات بهداشتی سوال میکنند از این رو پرستار میبایست مددجو را تحت آموزش قرار دهد نه اینکه فقط حقایق را بگوید وبگذرد یادگیری افراد به سه عامل بستگی دارد ۱-انگیزه ۲- توانایی و یادگیری ۳- محیط آموزشی
به اعتقاد باستابل ۲۰۰۳ اگر پرستار انگیزه نداشته باشد عامل اصلی در شکست آموزش است موانع آموزش عبارتند از ۱-عدم آگاهی پرستار از روش ها و فنون آموزش۲- کوتاه بودن مدت بستری بیماران در بخش ۳- عدم وجود محیط و وسایل آموزشی مناسب در بیمارستان۴-عدم آگاهی پرستار از مطالب آموزشی موردنیاز ۵-عدم وجود انگیزه یادگیری و بی توجهی بیمار به مسئله آموزش ۶- کمبود وقت پرستاران به خاطرتراکم سایز وظایف پرستاری
نکته مهم اینکه آموزش به بیمار فرآیندی است هدفمند سیستماتیک منظم وطراحی شده که به دنبال آن درآگاهی نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجادمی شود
و صلاحیت توانایی او در مراقبت ازخود افزایش پیدامی کند که باعث کاهش هزینه های درمانی کاهش دوره بستری و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود.
نمونه ای از جدول تنظیم قره دارو سرم
سرم ۵-۲۰ ml / یک امپول کلسیم ۱%
۲-۴۴CC/min) Slow IV(
پرستاری مراقبت ویژه:
تبدیل قد وزن:در این مبحث تبدیل وزن و تبدیل قد توضیح داده شده و فرمول خاصی دارد به طورمثال برای تبدیل وزن بیمار از پوند به کیلوگرم عدد رابه ۲/۲ تقسیم میکنیم وبرای تبدیل وزن از کیلوگرم به پوند عدد رابه ۲/۲ ضرب میکنیم.و همچنین برای تبدیل فارنهایت به ملیوس عدد ۳۲را از دما به درجه فارنهایت کم میکنیم و نتیجه را به ۷۸ تقسیم میکنیم
گوش دادن به صدای بدن بیما(سمعی) شامل صدای بم مانند سوفل های قلبی و صدای سوم و چهارم قلبی است و نکته مهم این که زمانی که گوشی پزشکی را در منطقه مناسب قرار می دهیم نباید فشار دهیم چون قفسه سینه انسان مانند دیافراگم عمل می کند
دق کردن شامل مستقیم و غیرمستقیم است که در دق غیرمستقیم از نوک انگشتان حالت ضربه زننده برای وارد کردن ضربه به پایین محل بند آخر انگشت ضربه گیر استفاده می کنیم وباید انگشتان حالت عمودی نسبت به انگشتان ضربه گیر داشته باشد.دق مستقیم در این روش با نوک انگشتان به سطح بدن می زنیم و کمک می کند تا بتوان حساسیت سینوس یک فرد بالغ را ارزیابی کرد.
اختلالات بدن:سندرم نشانگان زجر تنفسی حاد آسیب حبابچه های هوایی یا ریوی حاد که منجر به خراب شدن و آسیب دیدگی مویرگ آلوئولی می شود.آدم ریوی در غیاب نارسایی قلبی علامت شاخص آن با وجود اینکه اکسیژن کافی داده می شود اکسیژن خون کاهش پیدا می کند نام دیگرآن سندرم زجرتنفسی بالغین ARDS گفته می شود. که ریه شوک میشود و مرطوب یا داتانگ می باشد.چند علت آن به خلاصه توضیح داده می شود.
عفونت ریوی مصرف بیش از حد مواد مخدر .آنافیلاکسی .عفونت خون سپسیس علائم و نشانه ها در مرحله اول در هنگام فعالیت ممکن است شخص تنگی نفس داشته باشد اظطراب و بی قراری مرحله دوم زجرتنفسی پوست سردمرطوب افزایش ضربان قلب بالا مرحله سوم تغییرات وضعیت ذهنی تعداد تنفس بیشتراز۳۰ بار در دقیقه باشد.مرحله چهارم افت فشارخون نارسایی بالقوه چندعضوبدن بدترشدن وضعیت ذهنی
نارسایی حاد تنفسی:تبادل گازی و تهویه کم یا ناکافی که ناشی از عدم توانایی ریه ها در حفظ اکسیژن شریانی در حدمناسب یا پاکسازی گاز کربنیک CO2از خون می باشد.دلائل آن محرک های راه هوایی برونکواسپاسم و سرکوب سیستم اعصاب مرکزی است..در مبحث پرستاری مراقبت ویژه نمونه ای از مبحث ۵۰ داروی توضیح داده شده مثال می زنیم .کلونیدین برای کنترل فشارخون بالا وپیش گیری سردردهای میگرنی….
ممکن است بعضی داروها و گیاهان تداخلات داشته باشند مانند داروهای تداخل دهنده تضعیف کننده های CNSمثل اپیوئیدها بنرودیازپین ها بار بیتورات ها /اثرات احتمای آن افزایش اثر سداتیو
پیشگیری ازتشنج:دراین مرحله به بیمار گفته میشود استرس تب نورهای درخشان ضربات بلند موسیقی دوری از مصرف مواد الکلی و دوز مصرفی داروهای خود را بادقت گوش دهد که ممکن است که و زیاد کردم دوز داروباعث تشنج شود.وباید رژیم متعادل داشته باشدو همچنین در مصرف گلوکز و ویتامین کافی برای بدن دقت کند.
حمله مغزی:از بیمار شرح کامل نوع حمله پرسیده شود و سی تی اسکن واسکن MRI ,EEG گرفته شود.معیارهای ایمنی و اکسیژن درمانی انجام شود.معمولا درسنین بالای ۵۵ سال درازای هریک دهه خطرحمله دوبرابر می شود.سابقه شخصی و خانوادگی حمله (خطرحمله) را درفرد افزایش
می دهد.درآمریکایی های آفریقایی خطر وقوع حمله بیشتراست.وهمچنین خطرحمله درمردان بیشتراست اما مرگ و میر در زنان بالاتر است فشارخون مصرف سیگار دیابت ملیتوس عواملی هستند که میشود آنها رو کنترل کرد.
علائم و نشانه های حمله:ممکن است در بینایی یک چشم یاهردوچشم به صورت ناگهانی اختلال ایجاد شود اختلال در راه رفتن وسرگیجه سردرد شدید کرخ شدن یا ضعف ناگهانی صورت و دربازو یاساق به خصوص در یک طرف بدن
آشنایی با نمونه برداری
نمونه گیری خون باید در محل تمیزوساکت انجام و پس از نمونه گیری محلول تمیزکننده دست موجود باشد.
برگه درخواست آزمایش انطباق داده میشود بامشخصات دقیق بیمار و توجه شود بیمار به دستکش لاتکس حساسیت نداشته باشد اگرحساسیت داشت از تورنیکه ودستکش مناسب استفاده شود.نمونه گیری وریدی به دو شکل است ۱-استفاده از سرنگ۲-استفاده از خلا و بازوبند ۷/۵ سانتی متری بالای ناحیه نمونه گیری بسته شودونباید بیش از یک دقیقه بر روی بازو بیمار بسته بماند.جهت کشت خون ضروری است ناحیه دقت بیشتری برای ضدعفونی کردن محل نمونه گیری انجام شود.از ناحیه هماتوم به دلیل اینکه در نتایج آزمایش درصد خطا دارد نباید نمونه گیری انجام شود بعدازگرفتن نمونه خون سرسوزن را آرام از رگ بیمار خارج کرده وبدون گذاشتن درپوش سرسوزن را باید به وسیله ابزار لازم دفع (سرسوزن آلوده )سرسوزن از سرنگ جداشده و نمونه خون به آرامی در ظرف مربوط تخلیه شود.بر روی لوله یا ظرف حاوی نمونه خون ۱-نام نام خانوادگی بیمار ۲-شماره ۳-تاریخ۴-زمان ودرصورت نیاز درپیگیری وردیابی دوز داروها۵-نام فرد خون گیرنوشته شود.
روش جلوگیری از هماتوم:تنها دیواره بالایی وریدباید سوراخ شود اگر سرسوزن ازجدار زیری رگ خون به بافت اطراف نفوذ کند باعث هماتوم در ناحیه میشود.وباید از وریدهای سطحی اصلی استفاده شود وپس ازنمونه گیری باید محل بانداژ یا گاز نمونه گیری فشار اندکی وارد آورد.
روش جلوگیری از همولیز:زمانی که محل نمونه گیری ضذعفونی شود باید در هوای محیط خشک شود و بهتراست که سوزن بااندازه کوچک استفاده نشود از محل هماتوم نمونه گیری نشود و توجه اینکه سوزن به سرنگ کامل متصل شده باشدکه هیچ گونه حباب هوا موقع نمونه گیری خون تشکیل نشود آرام پیستون سرنگ به عقب کشیده شود اگر لوله های نمونه گیری داروی ضدانعقاد ریخته شود باید بلافاصله وآرام ۵تا۱۰ بارمخلوط شوندو اگر نمونه در لوله بدون ماده ضدانعقاد خون ریخته شود باید به آرامی به جدار داخلی لوله منتقل و استخراج شود.
جمع آوری خون برای عناصر کمیاب باید درظرف بدون آهن انجام شود.در نمونه گیری ایمونوهماتولوژی برای گرفتن خون نباید از لوله های خلادار حاوی جداکننده ژل به منظور جمع آوری سرم یا پلاسما استفاده شود.درآزمایش قندخون بیمار میبایست صبحانه کامل طبق رژیم روزانه میل کند و۲ساعت بعدصرف صبحانه آزمایش بدهدباتوجه به اینکه اگر دکتر رژیم خاصی برای بیمار دیابتی می دهد و بعدازخوردن صبحانه داروی ضد قند استفاده کند باید درزمان نمونه گیری به اطلاع آزمایشگاه برساند.
نوعی دیگرار روش نمونه گیری روش جمع آوری نمونه خلط است که در تشخیص سل ریوی انجام میشود.نمونه پس از انجام سرفه عمیق انجام میشود اگر نمونه ای از حلق و بینی ترشح گرفته شود فقط آب دهان بوده ونمونه معتبری نیست حجم خلط میبایست ۲ میلی مترباشد ظرف نمونه گیری دهان گشادو دارای درمحکم غیرقابل تراوش باشدنمونه خلط باید در یخچال قبل از انجام آزمایش در دمای ۴تا۸ سانتی گراد تا۲۴ ساعت نگهداری شود.و حتما۳ نمونه از خلط موردآزمایش قرارگیرد.نمونه اول موقع مراجعه به آزمایشگاه تحویل داده میشود نمونه دوم بیمارناشتا خلز صبحگاهی را قبل از برخاستن ازجای خود بانفس عمیق و باسرفه خلط را خارج ودرظرف نمونه منتقل می کند.نمونه سوم موقع مراجعه بیمار برای تحویل نمونه دوم (نمونه صبحگاهی) به آزمایشگاه تحویل میدهد.
نوع دیگری از روش نمونه گیری ادرار است که میبایست بیمار۸ ساعت کامل ناشتاباشد وازظرف یکبارمصرف دهانه گشاد قطر۴سانتی متر استفاده شود که درکودکان معمولا ظروف کوچک یاکیسه مخصوص پلاستیکی جهت جمع آوری نمونه استفاده کرددرزنان در قسمت ناحیه تناسلی باآب وصابون تمیز شستشو شود درمردان شستشو با آب کافی است اول ادرار دور ریخته شود و قسمت میانی ادرار درظرف نمونه ریخته شود قبل از دادن نمونه انتی بیوتیک تاسه روز استفاده نشود در محیط های کشت خون حاوی ماده ضدانقعاد SPSاستفاده شود و نمونه هایCSFبه سرعت و حداکثرظرف مدت یک
ساعت پس از نمونه گیری کشت و بررسی شوند.
لغت نامه پزشکی:
شرح مختصری از بعضی اصلاحات واژه ها بامعانی به شرح زیر نوشته میشود.
Aberration کج راهی Medinal lethaldose متوسط دوز کشنده
Natural selection انتخاب طبیعی Abiogenesis تولید مثل
Origin of Dna replication همانندسازی دی ان ای Bronchial مربوط به برونشی نایژه
Orum تخمک breed atriskگونه ریسکی درخطر
Paralytic cobra toxim سم فلج کننده کبری Pestآفت
Capacity استعداد توانایی Capping پوشش دادن .درپوش
Castrol oli روغن کرچک Catalytic domain منطقه کاتالیزوری
Dendritic شاخه دار شجری DNA-binding protein پروتئین چسبنده دی ان ای
Elongation Factorعامل درازشدن Familiarity آشنایی .شناخت
Gene libraryمخزن ژن Germinate جوانه زدن
Helper virusویروس کمک کننده Hereditary code کدوراثتی
Immunosensorحسگرایمنی Infectiousness آلودگی عفونت
Jurenile hor mone هورمون نابالغ Killer cell سلول کشنده
Landfill Gasگاززباله دان Law of dominanceقانون غالبیت
Maternal inheritance توارث مادی Uarantine pestآفت قرنطینه
Uelling سرکوب فردنشانی Receiving Partyطرف دریافت کننده
Recoynition siteجایگاه شناسایی Salt toleranceتحمل شوری
Selector Gane ژن منتخب Tay sachs بیماری تای ساکز
Tetanus toxoidتوکسوئید کزاز Variable surfaceگلیکوپرئین دارای سطح
دایرالمعارف تجهیزات پزشکی
آشنایی بانام فارسی و لاتین وکاربرد تجهیزات پزشکی به طورخلاصه به شرح ذیل نوشته میشود.
استزیومتراوکلار Oclur esthesiometer یک وسیله مکانیکی که مثل استوانه چوبی برای تشخیص حرکات است.
اسپلیت های متحرک spilit آتل های مخصوص که باعث میشوند عضوصدمه دیده حرکت نکند.
اسکولارلوپ loop ذره بین دقیقی که هنگام عمل جراحی آن راجلوی چشم قرار میدهند.
اسکین مارکر skin marker برای تعیین محل جراحی وطول برش و همچنین ارگان های که نزدیک محل جراحی هستنداستفاده میشود.
ابلیشن Ablation دستگاهی که برای قطع عضواستفاده میکنند.
اپلیکاتور Aplicator هم زن است
اتمایزربیمارستانی کمپرسوری compressor hospital atomizer اسپری قوی که برای پخش واسپری مایعات عفونی دربیمارستان استفاده میشود.
اتوسکوپ otoscope برای معاینه گوش خصوصا کانال گوش خارجی و پرده صماخ استفاده میشود
اسپردر spreader برای پرکردن کانال ریشه برای تراکم کردن مواد پرکننده به روش جانبی مورداستفاده است
ازوفاگوسکوپ Esophagoscope آندوسکوپی برای بررسی مری
اسپیرومتر spirometer دستگاهی که ظرفیت حیاتی اکسیژن راتعیین می کند ودی اکسید کربن خارج شده از ریه رابا اندازه گیری همزمان عملکردهریک از ریه ها به شکل جدا تعیین می کند.
اتنت های بیواکتیو bioactive stent ایمپلنت های عروقی جهت رفع گرفتگی شریان منتهی به قلب و یالوله گوارش که از پوشش سازگاربدن تشکیل شده است.
افولاموسکوپ Anomaloscopes برای تشخیص کوررنگی یا ناهنجاری سنجش ادراک رنگ استفاده میشود.
ای اس سی پی EECP بیمارانی که نمی توانند عمل قلب باز انجام بدهند این دستگاه بدون عمل قلب باز باعث عروق by pass قلبی می شود.
اینترفرشیال interferential therapy اثرتداخل دو موج جریان متناوب که درمحل برخوردایجاد جریانی با دامنه تغییر می یابد.
ای بی آر ABR عملکردشنوایی و مسیرعصبی شنوایی بوسیله این دستگاه انجام میشود.
اندازه گیری خواص لنز Lensometer این دستگاه خواص لنز را اندازه گیری می کند.
اندازه گیری رطوبت Humidity measurement دستگاه سنجش رطوبت محیط
پنبه دم دار Cotton پنبه شامل ۴ نخ است که توسط نخ در محل مورد نظر قرار می گیرد ودرجراحی پلاستیک مغز استفاده می شود.
سیستوسکوپ Cystoscope برای نمونه برداری از بابت یاکواگولاسیون موضعی در مجاری ادراری انجام میشود.
سیمان پلیمری Polymer cement ازجنس پولیمراست وبرای تثبیت ایمپلانت داخل استخوان استفاده میشود.
شمارنده ردیف Diff counter نوعی شمارشگراست که شمارش گلبول سفید را درآن واحد نشان می دهد.
قلب مصنوعی قسمتی از عضله part of muscle جهت ترمیم قسمتی از عضله باجنسی که بابدن سازگاری باشد ازجنس مایع نرمال سالین پرمیشود.
کاردیوگراف Cardiographs برای تعیین خروجی های قلب از یک پمپ تاکومتر استفاده میشود.
مانیتورینگ عصب حین عمل Nerve lactor برمبنای امواج اولتراسوند کارکرده و عیب یاب است.
داروهای ژنریک
درآشنایی باداروهای ژنریک به شرح تعدادی ازآنها میپردازیم
آبسیکسیماب:مهارکننده تجمع پلاکت است این دارو به صورت وریدی تجویز میشود برای پیشگیری از عوارض حادایسکمی قلبی دربیماران هایریسک برای انسداد ناگهانی عروق کرونر درمان شده استفاده میشود. عوارض جانبی آن گیجی درد تهوع استفراغ میباشد.تداخلات دارویی باداروهای ضدانعقاد ضدپلاکت هپارین ودرمراقبت های پرستاری میبایست داروهمراه آسپرین وهپارین تجویزنشودوباتوجه به خطر آنافیلاکسی اپی نفرین وترالی اورژانس دردسترس باشد.
آث آ:ضدتب ضددرد و کاهش تب و درد خفیف ومنقبض کننده رگ های خونی مغزاست و همچنین به خوبی ازدستگاه GIجذب شده ومتابولیسم کبدی داردحداکثراستفاده درکودک وسالمند۵روز افرادبالغ تا۱۰روز مگربانظرپزشک
آکاریوز:ضددیابت به وسیله مهارآنزیم های لازم برای جذب گلوکزمیباشد وموجب تاخیردرجذب گلوکزوکاهش هیپرگلسیمی بعدازغذا می شود.عوارض جانبی آن درد شکم نفخ اسهال اختلال کبدی کمبودویتامین B6توجه شوداگراین داروهمراه انسولین وسولفونیل اوره ها استفاده شود موجب هیپوگلاسمی می شوداما به تنهایی مجب هیپوگلسیمی نمی شود.
اسنوکومارول:یک انعقادکننده دارویی ست ودفع این دارو از کیسه صفرا و کلیه است شروع دارو ۳تا۵/۰ روز میباشد.ودرمان آمبولی ریه وانفارکتوس میوکارد ترومبوزوریدهای عمقی بیماریهای رماتیسمی قلب همراه تخریب دریچه قلب و آرتیمی دهلیزی انجام میدهد.عوارض جانبی آن استفراغ اسهال کرامپ هماتوز بی اشتهایی …..وداروهای نظیر مفنامیک اسید فنیل بوتازون موجب تحریک دارومیشود ودرمصرف باسایمتدین مترونیدازول سبب افزایش اثرضدانعقادی دارو میشود وباید از مصرف آن پرهیز نمودوبه محض مشاهده خونریزی به پزشک مراجعه شود.
استامینوفن:ضددرد غیرمخدر ضدتب است و دفع کلیوی است درمواردی که باید احتیاط شود بیماران الکلی کبدی قلبی و عروقی اختلال کارکلیه وعفونتهای ویروسی .کافیئن باعث تقویت اثردارومیشود وآنتی اسیدها موجب کاهش جذب آن می شود.
استازولامید:ضد گلولوم ضد تشنج وفاقد متابولیزم است و دفع کلیوی دارد تزریق وریدی آن ارجح است.
استیک اسید:اسید ضعیف قابض و شستشودهنده که دارای خواص میکروب کشی است فرم رقیق آن در ژلها دوش واژینال و تمیزکننده ناخن دست به کارمیرودعوارض جانبی آن استفراغ التهاب و سوزش
استود:نوعی حلال است که در صورت تنفس جذب ریوی دارد و به دو طریق ریه وادرار دفع میشود.بعدازجراحی سگمان قدامی چشمی جهن کاهش افزایش فشار داخلی چشم IOP استفاده میشود.عوارض جانبی آن سردرد اختلال در تطابق دید تنفس مشکل وموارد احتیاط آن پرکاری تیرویئد و زخم پتیک
استیل سیتسئین:ازطریق بازسازی ذخایر کبدی گلوتاتیود یا غیرفعال کردن متابولیهای سمی استامینوفن از کبدمحافظت می کند.عوارض جانبی تب و تهوع استفراغ احساس تنگی و ذغال فعال مانع جذب این دارو میشود.باداروهای پراکسیدهیروژد تتراسایکلن تداخل دارد.
استیل سالسیک اسید:ضددرد غیرمخدر ضدتب ضد پلاکت در بیماران نارسایی کبد ضایعات گوارشی مصرف میشود در بیماران کمبود ویتامین Kاحتیاط شود.عوارض جانبی آن استفراغ تهوع ودرمصرف هم زمان آن باآمینوگلیکوزیدها اریترمایسین فوزماید تداخل دارد.ازمصرف داروبیش از۱۰ روز خودداری شود.
آسیترین:جذب این دارو باغذا افزایش می یابدوانتشار به وسیله اتصال به پروتئین پلاسما میباشد.بیماران کبدی شیردهی وکودکان احتیاط شود.عوارض جانبی افسردگی سردرد رفتارتهاجمی درد شکم خشکی دهان
اکتیوتیدشارکول:ضداسهال ضدنفخ آنتی دوت محرک سمی و غیرسمی عامل اسهال یاناراحتی گوارش رابه خود جذب می کند وگازهای روده ای رابه خود جذب واثرضدنفخ دارد.دفع از طریق مدفوع است.عوارض جانبی آن مدفوع سیاه یبوست وتهوع است.
اکتیوتیدپروتروبین کمپلکس:بیماران کبدی برای مصرف این دارو بایددقت کنند همچنین بیماران هموفیلیA وافرادی که به صورت اکتسابی آنتی بادی علیه فاکتور VIIIIدارند ودوزاژ آن متغیرمیباشد.عوارض سردردگر گرفتگی واکنش آلرژیک .قبل از مصرف دارو آنزیم کبدی انجام شود.
آیسکلویر:ضدویروس است ودرمصرف وریدی به دلیل جلوگیری از سمیت کلیوی بیمار باید به خوبی هیدراته شود.
آدنوزین:اثرضد آریتمی داردبه صورت وریدی تجویزشود ودربافتها متابولیز میشود.از عوارض آن طمع فلز وتهوع تنگی نفس تعریق فراوان
آلبندازول:داروی ضدکرم وباایجاد تغغیرات تخریبی درجدارروده بزرگ موجب مرگ انگل ها میشود.
آلبومین:اثرافزایش حجم پلاسما خون و به صورت وریدی تجویز میشود.
بیزاکودیل:ملین محرک است ودربیماری شدید قلبی و عروقی احتیاط شود.
سیپروفلوکساسین:نوعی انتی بیوتیک است که از تاثیرباکتری جلوگیری میکند.
کانژوگیتداستروژد:ضدپوکی استخوان است دربیماران کیسه صفرا آسم میگرن احتیاط شود.
فلوئوراسیل:آنتی متابولیت است و در قسمت هایی که دارای ضایعات پوستی است این کرم مالیده شود.
فلئوکستین:ضدافسردگی است وافرادی که ناراحتی کلیه وکبد تشنج ودیابت دارند احتیاط شود.
هیدروکورتیزاستات:نوعی پماداست که دربیماریهای التهابی قرنیه استفاده می شود.
اوکساکاربازپین:ضدصرع است وسریعا درکبد متابولیز میشود و از طریق ادرار دفع میشود.
تیروتروپین:نوعی هورمون محرک تیروئیداست دربیماران نارسائی قلبی و سرکوب کورتکس آدرنال احتیاط شود.
وانکومایسین هیدروکلراید:نوعی آنتی بیوتیک است که باکتری گرم مثبت و سوش های مقام به سایرانتی بیوتیک هاست و در افرادی که آنتی بیوتیک آلرژی دارند واختلال کارکرد کلیه و کبداحتیاط شود.


 
 
دوره آموزشی پرستاری سالمندان
 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی  پرستاری سالمندان بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی  پرستاری سالمندان با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
 


 
مراقبت بهداشتی از سالمندان:
باتوجه به اینکه بیشتربیماری سالمندان ازنوع مزمن است مانندکاهش بینایی شنوایی عدم کنترل ادرار آرتروز بیماریهای روانی ازاین رو پزشکان برای حل مشکلات آنها داروهایی تجویز میکنند.به طورکلی سالمندان به دوسته تقسیم میشوندسالمندجوان:معمولادرسن ۶۰تا۷۵ سالگی قراردارند ازلحاظ جسمانی فعال وازلحاظ روانی هوشیارهستند.ودرصورت فرصت به آنها می توانند از نظراقتصادی مانندافراد۴۵ تا۶۰ سال فعالیت کنند
سالمندپیر:معمولا۷۵ سال هستند ازنظرجسمانی نحیف ودارای نقص بینایی وشنوایی حرکتی وبیماریهای روانی هستند ونیاز به مراقبت های ویژه ای دارند بابالارفتن سن تغییرات زیادی دربدن انسان به وجود می آید ماننداستخوان چربی بدن آب بدن توده سلولی البته این تغییرات درافرادمختلف است وفرق میکند.سالمندی باعث کاهش تراکم استخوانی وشکننده شدن آنها میشود.به این عارضه پوکی استخوان می گویند اگراستخوان شکسته شوددرسنین سالمندی به راحتی قابل ترمیم نیست همچنین بابالارفتن سن مقدارچربی بدن نیزافزایش پیداکرده وبه دلیل کاهش فعالیت فیزیکی منجربه افزایش چربی میشود.خوردن آب برای حفظ تعادل ضروری میباشد .سالمندان زیادی درمعرض خطربی آبی هستند.سالمندان کمتر احساس تنشنگی میکنند و کمترآب مینوشند.
بامراقبت صحیح هرفردی می تواند ازیک سالمندی طولانی و سالم لذت ببرد.همچنین دعای یونانی به آن اشاره میکنیم که می گوید خرایامرادرجوانی بمیران اماتاحدممکن دیر.امروزه میانسالان سالمندان فردای ماهستند سالمندان قربانیان رایج حوادث مختلف هستند.معمولاسالمندان کاهش قدرت عضلات ویاکاهش تعادل سرگیجه چرخیدن اشیاء به دورسرخود توصیف میکنند .حدود۷۵درصدحوادث برای سالمندان درخانه یامحیط اطرافشان رخ میدهد.نمونه ای از این حوادث عبارتنداز:ردشدن از خیابان استفاده از پله هنگام پایین آمدن سرخوردن روی فرش بلندشدن از روی تخت…..
برنامه های یک سالمند مانند عادت روزانه که درآن غذاخوردن خوابیدن بیدارشدن وفعالیت جسمانی که پیاده روی ۳۰دقیقه درصبح و ۳۰ دقیقه درعصرتعیین وقت خواب وبهداشت فردی شخص سالمند خیلی مهم است وخصوصارعایت نکات بهداشتی ودندان مصنوعی وازصابون کمتراستفاده شود زیراباعث خشکی پوست سالمند میشود.
تاحدامکان ازتنهاگذاشتن شخص سالمند پرهیزکنیم زیراباعث افسردگی درآنها میشود.اکثر سالمندانی که باخانواده هستن کمتر دچارافسردگی میشوند تاکسی که تنها زندگی میکند.وبهتراست در فعالیت اجتماعی مشارکت داده شوند.بیشتر سالمندان مقداری دارورابه طور مداوم برای بیماریهای مزمن خودمصرف میکنند به دلیل نقص بینایی وفراموشی مزمن استفاده بیش ازحد یاکمترازمعمول بسیاررواج دارد این مسئله بایدمرتب به شخص سالمند ومراقبت وی تذکرداده شودممکن است برخی داروها بایکدیگرتداخل دارویی داشته باشند واثرات خطرناکی ایجادکنند میزان مصرف دارو برای سالمندان اغلب بامیزان مصرف داروبرای بزرگسالان متفاوت است همیشه باید دراین زمینه باپزشک مشورت شود.
افرادخیلی مسن مراقبت قابل توجه ای درتهیه غذا دارند وبسیارموردتوجه است زیرا قابلیت هضم وجذب غذادر
افراد مسن بسیار پایین تراز دوره میانسالی است.ازسرخ کردن ادویه جات غذاهای چرب وکاهش مصرف غذای حیوانی از قبیل گوشت قرمز و تخم مرغ باید دقت کرد ماهی منبع خوبی ازپروتئین است که برای شخص سالمند بسیار مفیداست و نخوردن شیرینی جات بسیارمهم است…..مرتب یاداوری شود از آب یا آب میوه استفاده کنند زیرا عفونت ادرار درسالمندان رایج است همچنین در نیازهای پزشکی آنان دقت شود نظیرنیاز به جراحی آب مروارید نیاز به سمعک دندان مصنوعی .به طورکامل آگاهی جامعه درخصوص نیاز افراد سالمند می تواند حمایتهای بزرگ و چشمگیری فراهم کند.
انواع بیماریهایی که درمیان سالمندان رایج است عبارتنداز:بی اختیاری ادرار. بیماری تنفسی. دیابت .سکته مغزی. فشارخون .کاهش شنوایی .بیماریهای روانی…
راهنمای سلامت سالمندان بالای۵۰ سال
یکی ازمسائل مهم سلامت سالمندان میباشد که میبایست راهنمایی های لازم را از پزشک مربوطه خواست وشرایط فعلی سالمند و داروها ویتامین ها مکمل ها را موردتوجه قراردادکه حساسیت دارویی خاص نداشته باشدوهمواره این نکات بایدمورداحتیاط باشد۱-داشتن وزن مناسب۲-برنامه غذایی مناسب و متعادل ۳-کنترل فشارخون وکلسترول خون۴-کنترل قندخون (دیابت)۵-عدم استعمال دخانیات.خوردن آسپرین برای شخص سالمند مفیداست البته بانظرپزشک.درزنان سالمند به دلیل پدیدآمدن یائسه میبایست مراقب پوکی استخوان باشیم وروش های مقابله باآن هورمون تراپی است که تحت نظر
پزشک میبایست انجام شود.به دلیل کم تحرکی سالمندان باعث بروز مشکل قلبی واضافه وزن و درنتیجه دیابت و فشارخون است.بایذ همیشه بین کالری دریافتی توسط غذا تعادل ایجادکرد.فعالیت هایی نظیر قدم زدن آهسته وتند نظافت منزل باغبانی دوچرخه سواری کوه پیمایی بسیار موثراست .ازدست دان حس شنوایی یکی از مشکلاتی است که دردوره سالمندی گریبانگیر بعضی از سالمندان میشوداگرنیاز به سمعک دارند باید برای آنها تهیه شود وافراد بالای ۶۵ سال میبایست بینایی آنها چک شود .همچنین میشود تست غربالگری بیماریهارا بانظرپزشک معالج انجام داد.میزان فشارخون کلسترول را
طورمنظم کنترل کرده ودرصورت ابتلا به دیابت به طورمستمر کنترل شود.باتوجه به اینکه تغذیه هم نقش مهمی دارد.افراد بالای ۵۰ سال هر۵ سال یک بار میزان کلسترول خون خودراباید موردبررسی قراردهند.ازعوامل مهم نابینایی و مشکلات کلیوی فشارخون وبیماری عروقی دیابت است که بازهم تغذیه صحیح وکنترل وزن درآن نقش مهمی دارد.استفاده ازمیوه جات مانندخربزه آلبالو گیلاس تمشک مرکبات آشامیدن آب میوه مانند آب پرتقال گریپ فروت سیب….خوردن فرآورده های لبنی مانند ماست شیر دوغ پنیرو…..توصیه میشوداز نوع کم چرب استفاده شود.استفاده از چربی های اشباع شده راتاحدامکان کاهش داده و غذاهایی که دارای کالری فراوان هستند که منجربه افزایش وزن وکلسترول میگردند پرهیز شود.لبنیات پرچرب مانند بستنی کره پنیر خامه شیرپرچرب روغن نارگیل حذف یا محدود استفاده شود.مرغ بدون پوست وگوشت باچربی اضافی حذف شود.
درزنان بالای ۵۰سال نسبت به خانم های جوان بیشتردرمعرض سرطان پستان هستندومیبایست تست ماموگرافی انجام دهند درمردان سرطان پروستات بسیارشایع است باتست غربالگری PSA یامعاینه انگشتی رکتوم توسط پزشک پی به سرطان برد.سرطان حفره دهان: شامل حلق زبان دهان لب وافراد بالای ۴۰ سال که مصرف سیگاروالکل آنها زیاداست درمقایسه بادیگران بیشتراست.سرطان رحم:فقط زنانی که رحم خودراخارج کرده اند به این سرطان دچارنمیشوند زنانی که ازلحاظ جنسی فعال هستند امکان ابتلا به سرطان رحم راخواهند داشت که انجام آزمایش پاپ اسمیر درتشخیص آن موثراست..
سالمندی و سلامت:
برخوردباسالمندان اولین قدم دربرقراری ارتباط باآنهاست .درنشستن کنارآنها صحبت کردن وقت کافی باآنها گذراندن گوش کردن به صحبت های آنها انجام کارهایی مانند لبخندزدن سرتکان دادن به معنی تاییدو توجه به حرفایشان ارتباط چشمی باعث میشود تاسالمندان احساس کنند ماعلاقمند به شنیدن حرفهای اوهستیم .همانظورکه رسول اکرم میفرماید:خداوند به وسیله نیکی به پدرومادر عمرانسان راافزون میکند.یک سالمند نبایدازتماسهای اجتماعی کنارگذاشته شود آنها باید به خویشاوندان ودوستان نزدیک شوند احترام به آنها واجب است چراکه چین وچروک آنها نشان می دهد منبعی از تجربه ها وخاطرات گذشته هستند.عواملی که درتغدیه سالمندان موثربوده عبارتنداز عوامل جسمانی مشکلات روحی روانی مشکلات اقتصادی همواره موردتوجه قرارگیرد وبرنامه غذایی مناسب برایشان زیرنظرپزشک انجام شود.اگرسالمندی به دلیل مشکلات دهان ودندان قادربه جویدن غذانیست به جای استفاده از میوه های سفت از آب میوه یا میوه پوره شده نرم آب هویج وسبزی های پخته شده له شده برای آنها استفاده کنیم وباتوجه به اینکه درسالمندان مشکل یبوست شایع است مصرف گلابی آلبالو زردآلو فراموش نشود.همچنین برای مقوی ومغزی کردن جوانه گندم ماش عدس درسالاد و سوپ آنهااضافه شود استفاده از فرنی ماست خیار حاوی کشمشش مغزگردو وشیربرنج برای تکمیل انرژی دریافتی توصیه میشود.
کاهش بیش ازحدآلبومین و کلسترول سرم ازشاخص خطردوران سالمندی است.زیراکاهش سطح این دوفاکتور درسرم ارتباط مستقیم بادریافت کم انرژی وپروتئین دارد .همچنین درسالمندان نقش چربی ها حیاتی است.مصرف چربی به اندازه کافی به عنوان عامل موثر درتولیدانرژی در زمان قحطی و کم غذایی به عنوان محافظت کننده دربرابر شکستگی لگن عمل میکنند ودرحفظ تعادل گرمایی بدن نقش مهمی دارد.چهارعامل اصلی درکاهش وزن موردتوجه است ۱-بی اشتهایی ۲-تحلیل توده عضلانی ۳-لاغری مفرط۴-کم آبی
اگرچه امروزه بیشترین مشکل تغذیه ای درسنین جوانی و میانسالی چاقی است اما عموما درافرادسالمند مشکل اصلی لاغری میباشد.مطالعات نشان داده است دریافت کم انرژی باافزایش خطر همراه است ورژیم غذایی ناکافی شاخص توده بدنی پایین کم شدن دوربازو وکاهش آلبومین سرم با شکستگی لگن ارتباط دارد حتی کاهش وزن ناگهانی هنگامی که به صورت خودخواسته انجام شود خطرشکستگی لگن راافزایش میدهد. ازجمله توصیه های تغذیه ای اینکه رژیم غذایی بایدحاوی مقادیرمناسبی ازمنابع حاویZNمانند جگرعدس نخودسبز نان گندم کامل مانند نان سنگک گوشت لبنیات باشد.روزانه یک الی یک ونیم لیتر مایعات شامل آب شیر چای کم رنگ دوغ کم نمک وبدون گاز آب میوه طبیعی قبل از ایجاداحساس تشنگی نوشیده شود.ازگروه نان وغلات مانند نان برنج ماکارونی بیشتراستفاده شودسالمندان لاغرباید درهروعده غذایی یکی از انواع نان سیب زمینی و غلات رامصرف کنند میوه ها به عنوان
میان وعده حتما به صورت مرتب و روزانه مورداستفاده قرارگیرندسالمندان بایدروزانه ۵ سهم میوه و سبزی استفاده کنند درصورت مشکلات گوارشی ودندانی بخشی از میوه هارامیتوان به صورت پخته برایشان مصرف کرد.
به موازات افزایش سن ومشکلات تعداد سالمندان میبایست محیط زندگی آنها ایمن سازی شودمانند ایمن سازی حمام ایمن کردن اتاق ها ونورپردازی منزل آنها ایمن سازی راه پله ها بایدموردتوجه قرارگیرد.
درسالمندان ۱۵ الی ۳۰ درصدآنها به بی اختیاری ادراردچارمیشوند که باعث شرمساری افسردگی زخم ناحیه مقعدوعفونت ادراری میشود. که میبایست مرتب مثانه تخلیه شود قبل خواب مایعات داده نشود راههای تقویت حافظه برای آنها ایجاد کنیم نظیر نوشتن خاطرات آنها زمانی که برایمان بازگو میکنند حل جدول.گوش بدهند به رادیو واخبار وبازگوکردن برای ما . برای تقویت حافظه آنها فلفل سیاه بادام پسته نارگیل پیاز و عدس در برنامه غذایی آنها گذاشته شود.وازجمله دردهایی که درسنین بالا شایع است دردکمرمیباشد بدن انسان هم مانند ماشین براثرکاروفعالیت مستهلک میشود همچنین دراثر نشستن پشت میز باعث پوکی استخوان مشکلات قلبی و عروقی وافسردگی و مرگ زودرس میشود.که تمرینات تعادلی ازطریق عضلات خصوصا عضلات پاها باعث میشود که کمتردچارکمردرد شوند.
استفاده از عصاواکر:
بابالارفتن سن درسالمندی بسیاری از افراد نیازپیدامیکنند تاازوسایل کمکی مانند راه رفتن استفاده کنندازاین جمله وسیله ها میتوان به عصای زیربغل واکر عصای دستی اشاره کرد.درضربات شکستگی ها درهرقسمت از لگن ها و اندام تحتانی چه قبل و چه بعدازدرمان نیاز است .البته برای استفاده از نوع وسیله پزشک معالج مشخص میکند.درافرادمسن و دیگرکسانی که به علت ابتلا به بیماری مزمن دچار ضعف عضلانی هستند وتعادل کمتری دارند بهتراست حداقل برای شروع وراه رفتن ازواکراستفاده کنند.استفاده از عصای دستی یامچی نیازمند فشار وقدرت بیشتری دربازو ساعد است.دربیمارانی که آسیب درقسمت اندام تحتانی دارند یالگن آنها مشکل دارد بایداز واکریاعصا استفاده کنند.واکر به دلیل داشتن ۴پایه از عصا پایدارتراست همچنین انتخاب نوع واکرازپزشک معالج یافیزیوتراپ مشورت گرفته شود.قبل از استفاده از واکرباید مطمئن شدکه ارتفاع واکرمناسب قدسالمند است یاخیر به دسته های واکرتوجه شود دراین خصوص واکری مناسب است که درمحاذات لگن سالمندباشد واکرباید سبک باشد عرض واکرباید به گونه ای باشد که از دررد شود زیرابعضی ازدرها عرض کمی دارند .اگرواکر چرخ داردبرای جلورفتن بایدآن را هل داد واگرندارد بایدواکربلند کرد و به سمت جلو هدایت کرد نکته مهم اینکه سالمندموقع راه رفتن واکرباید به سمت جلو نگاه کند نه به پاهای خود .درحین استفاده از واکر باید کفش راحت و سبک پوشیده باشد.استفاده ازعصای زیربغل یاکراچ قبل از استفاده آن برای سالمند باید دقت شود روی زمین خرده ریز و سیم که موجب گیرکردن به عصاشده راجمع میکنیم وعصا اندازه سالمندباشد وزن روی دسته آن انداخته شود ووزن بدن روی بالشتک بالایی آن وارد نشود زیراباعث فشارآمدن به عروق اعصاب میشودکه از زیربغل عبورمیکنندکه این فشار میتواند موجب فلج اعصاب آن ناحیه شود.درزمین های ناهموار وبرفی وبرگ های خیس با زمین لیز ولغزنده بااحتیاط میبایست راه بروند .اگردربیرون عصا خیس شده باشد درمنزل میبایست خشک شود چون ممکن است در محیط خانه لیزخورده شود مراقب کودکان و حیوانات باشیم زیرا حرکات غیرقابل پیش بینی دارند.اگرسالمند گیج و خواب آلود است از راه رفتن او جلوگیری شود.همچنین مراقب سوراخ هایی که روی زمین هست میبایست باشیم ممکن است عصاسالمند دراین شکافها گیرکند وسبب زمین خوردگی اوشود.اجزاء مختلف عصا چک شود که دچارآسیب نشده باشد.درهنگام برخاستن از روی صندلی ونشستن برروی صندلی خیلی دقت شوددر یالا رفتن یاپایین رفتن ازپله ها میبایست حفاظ کنار پله هارو بگیرد وبافشاربرروی عصا پای سالم را بلندکرده روی پله وبادست روی نرده پله گرفته وبه سمت بالا حرکت کند.نکته مهم اینکه همیشه برای بالاوپایین رفتن ازپله ها باعصا به خاطرداشته باشیم که بالارفتن ابتدابا پای سالم شروع وپایین آمدن باپای بیمارآغازمیگردد.پس بالارفتن باپاس سالم پایین آمدن با پای بیمار.
زمانی که سالمندازواکراستفاده میکند بایدبرای نشستن و بلندشدن واکررابادست بگیرد.وازصندلی استفاده شود که دوطرف آن دسته داشته باشددرمحل زندگی سالمند باید مراقب قالیچه هایی باشیم که روی سطح زمین پهن شده چون ممکن است باعث لیزخوردگی شوند درصورت نیازکیسه سبک به واکرآویزان کرده که وسیله موردنیازش درون آن بریزد باید کفشی پوشیده باشد که به سطح زمین اصطحکاک داشته باشد (کف لاستیکی مناسب است) و بایدگوشزد کرد که هرقدمی که باواکر برمیدارد واکر راخیلی دورازخودش قرارندهد وقدم کوتاه بردارد وهرروز باید لاستیک های زیرواکرچک شود که آسیب ندیده باشد.
برای نشستن برروی صندلی به وسیله عصا توضیح میدهیم:بهتراست صندلی دسته داشته باشدبه صندلی نزدیک وطوری بچرخیم که پشت ساق های شمالبه جلویی صندلی رالمس کند.هردوعصارابه دست مشکل دارمیدهیم وآنها راازدسته میگیریم .بادست دیگرخوددسته یالبه پشتی صندلی را میگیریم پای آسیب دیده را به سمت جلو می آوریم وبه آرامی پای سالم راکه برروی زمین است خم میکنیم تاتنه پایین بیاید.برروی صندلی میشینیم اگرصندلی دسته نداشت میتوانیم درهمان حالت که عصاهارابادودست گرفته ایم پای آسیب دیده رابه سمت جلو آورده وبه آرامی پای سالم را که برروی زمین است خم کنیم تا پایین بیاید و بعدروی صندلی بشینیم…
کمک کردن درد ناشی از راه رفتن:درداندام تحتانی به علل مختلفی ایجادمیشود .بیماریهای زیادی هستند که میتوانند دراین قسمت ازبدن موجب درد شوند درد در هرقسمتی از لگن مفصل ران استخوان ران زانو ساق مچ پا ویاکف میتواند در هنگام راه رفتن بیشترشده وبه همین علت راه رفتن دچاراشکال میشود استفاده از واکر وعصا میتوانند موجب شوند که درهنگام راه رفتن فشارکمتری به اندام دردناک وارد شده و در نتیجه درد کمترشود.
کمک به بهتر راه رفتن:بیماریهای مختلفی میتوانند موجب لنگش بیمارشوند .درصورتی که لنگیدن درد درقسمتی از اندام تحتانی باشداستفاده از واکر باعصا میتواند درد راکمتر کرده و راه رفتن رابهترکند درمواردی که علت لنگش ضعف عضلانی لگن ران باشد استفاده از واکروعصا میتواند موجب کمک اندام فوقانی به اندام تحتانی شود وباافزایش نقاط تماس بدن فرد یازمین پایداری اوراافزایش داده وراه رفتن اورابهترکند.
آسیب های لگن و اندام تحتانی:درضربات دررفتگی هاوشکستگی ها درهرقسمت ازلگن واندام تحتانی چه قبل و چه بعد ازدرمان معمولا نیاز است تامدتی فشار وزن بر اندام صدمه دیده وارد نشود.این اقدام لازم است تا آسیب وارد شده زمان و شرایط کافی برای بهبود را داشته باشد.
اعمال جراحی در ناحیه لگن و اندام تحتانی:دربسیاری از جراحی ها مانند تعویض مفصل ران وزانوبا جراحی هایی که برروی استخوان های این نواحی انجام میشود فردباید تا مدتی با کمک واکر یاعصا راه برود.
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *