0
021284284

کلیدهای میان بر در کتیا

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان  آموزش مجازی در رابطه کلیدهای میان بر در کتیا با گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برای شما عزیزان مفید واقع گردد.

  کلیدهای میان بر در کتیا  shortcutsin catia
F1 = Help راهنما
F3 = Specification tree پنهان و ظاهر کردن درخت طراحی
Shift + F1 = معرفی دستورات نوار ابزار
Shift + F2 = کنترل موقعیت درخت طرحی
Shift + F3 =   فعال و غیر فعال کردن درخت طرحی برای بزرگ و کوچک کردن و جابجایی   ( معادل کلیک روی میله های درخت طراحی)
Alt + F8 = macros  ماکرو
Alt + Enter = Properties ظاهر شدن خصوصیات موضوع انتخابی
Esc = لغو دستور
Ctrl + Page Up = Zoom In  بزرگ نمایی
Ctrl + Page Down = Zoom Out  کوچک نمایی
Ctrl + Tab = نمایش فایل های باز دیگر
Arrow Key = Select   با قرار دادن موس روی چند موضوی روی هم، میتوان یکی از آنها را به دلخواه انتخاب کرد
Shift + arrow = Rotate چرخش
Ctrl + arrow = Pan جابجایی
Home = و مانند آن بالاترین موقعیت را نشان میدهد Properties  در نوار ابزار
End =  و مانند آن پایین ترین موقعیت را نشان میدهد  Properties  در نوار ابزار
Page Up = و مانند آن جابجایی  ده تایی بطرف بالا Properties  در نوار ابزار
Page Down = ومانند آن جابجایی  ده تایی بطرف پایین  Prop. در نوار ابزار
Ctrl + C = Copy کپی
Ctrl + F = Search (Find) جستجو
Ctrl + G = Selection Sets
Ctrl + N = New
Ctrl + O = Open
Ctrl + P = Print
Ctrl + S = Save
Ctrl + V = Paste
Ctrl + X = Cut
Ctrl + Y = Redo
Ctrl + Z = Undo
از مسیر زیر میتوان Ctrl + Z ) Undo) را تا 99 مرحله افزایش داد
Tools >> Options >> General >> PCS >>Undo >>Stack size 10
برای ایجاد یک shortcuts  جدید مراحل زیر را طی می کنیم :
1 – از منوی کرکره ای مسیر زیر را انتخاب می کنیم
Tools >> Customize >> Commands
2 – درستون سمت چپ این پنجره  All Command  را انتخاب می کنیم
3 – در ستون سمت راست پنجره گشوده شده ، دستور مورد نظر را انتخاب می کنیم بعنوان مثال دستور Exit Workbench را انتخاب می کنیم .
4- Show Properties را در پنجره  اننخاب می کنیم
5- حال Shortcut مورد نظر را در قسمت  Accelerator تایپ می کنیم .مثلاً F2  و یا  Ctrl+1و یا هر کلید دیگری که قبلاً استفاده نشده باشد .
بعد از Close کردن این پنجره کلید میانبر مذکور فعال می شود .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *