0
021284284

نمونه قرارداد خرید و نصب آسانسور

این متن نمونه بسیار ساده و قابل استفاده برای خرید و نصب آسانسور است.

نمونه قرارداد خرید و نصب آسانسور 

این قرارداد میان  ……….. …………….. به نشانی ………………………………… تلفن …………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………………… به نمایندگی ……………… به نشانی …………………………… تلفن ……………. که در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود , از سوی دیگر منعقد می گردد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………….. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی

۲-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین  اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

۲-۴- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد , عبارتست از ……………… ریال که پس از کسر ۵ درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشد که از مبلغ کل قرارداد ……………… ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه کلیه عوارض ومالیات های کالای وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه …………………….

مبلغ …………….. ریال جهت نصب کلیه درب ها و کابین و دیگر لوازم مربوط بطور کامل و راه اندازی دستگاه ها همراه با اخذ تأیید آسانسور از …………………………………….. در نظر گرفته شده است .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت به شرح ذیل خواهد بود.

۴-۱- مبلغ ………………… ریال به تاریخ ……………….. طی چک شماره ……………. بانک ………………. بابت تحویل کلیه درب های طبقات , درایو ( نیروی محرکه ) و دستگاه های مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره که پس از اخذ تأیید از پروژه مبنی بر حضور موارد فوق در پروژه قابل دریافت خواهد بود .

۴-۲- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

۴-۳- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

ماده پنج ـ مدت قرارداد

با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید به عمل آمده و مسائل اجرایی در کارگاه همراه با خرید وسائل وارداتی تجهیزات را درنظر گرفته و با این شرایط جهت خرید ,  حمل , تحویل , نصب و راه اندازی کل آسانسورها از تاریخ عقد قرارداد به مدت …………. ماه قرارداد را بطور کامل تا راه اندازی اولیه انجام داده و پیمانکار حداکثر در مدت ………… ماه بعد از آن همراه با استاندارد آسانسورها جهت تحویل موقت درخواست کتبی نماید .

ماده شش ـ زمان بندی انجام کار

۶-۱- مورخ ………………… تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات (تراول)

۶-۲- مورخ ………………. نصب کلیه درب ها و ریل ها .

۶-۳- مورخ ………………. تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی

۶-۴- مورخ ……………… نصب کلیه قطعات و راه اندازی کامل جهت اخذ تأیید استاندارد

ماده هفت ـ دوره تضمین قرارداد

۷-۱- پیمانکار , کل مجموعه خریداری شده را بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل نهایی به مدت ۲۴ ماه گارانتی نموده و موظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان جبران نماید .

۷-۲- پیمانکار ۲ فقره چک وجه الضمان بانک مورد تأیید کارفرما را بابت وجه الضمان تحویل اجناس خریداری شده به پروژه هریک به مبلغ …………………. ریال طی اخذ رسید به کارفرما در هنگام عقد قرارداد تحویل داده که بدیهی است پس از تحویل اجناس به پروژه طی یک  صورتجلسه , کلیه چک های وجه الضمان تحویلی به ایشان مسترد می گردد .

۷-۳- یک فقره چک بانک …………….. به مبلغ …………….. ریال به عنوان حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد توسط پیمانکار بابت تصمین حسن انجام کار و نصب و تحویل نهایی به کارفرما تحویل و پس از اخذ گواهی تأیید از طرف اداره استاندارد به ایشان مسترد خواهد شد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

۸-۱- کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه , آهن کشی , آماده سازی چاهک ها .

۸-۲- کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دورچینی درب های طبقه و ایجاد حفره های لازم در سنگ نما برای نصب شستی های طبقه و نشان دهنده های سر درب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور .

۸-۳- تهیه و نصب چراغ های تونلی تأمین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور و کلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک های آسانسورها .

۸-۴- تهیه و نصب تابلو برق سه فاز شبکه در موتورخانه های آسانسور .

۸-۵- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه .

۸-۶- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور .

۸-۷- تهیه و نصب ریل و قلاب سقف موتورخانه آسانسور .

۸-۸- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور .

۸-۹- تخصیص و تحویل انبار دارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد .

۸-۱۰- پرداخت به پیمانکار طبق شرایط ماده چهار .

ماده نه ـ مشخصات فنی دستگاه ها

–         درب طبقه : سانترال دولته به عرض …………….. به ارتفاع ………. مدل ……………… دارای کنترل سرعت VVVF .

–         درب کابین : سانترال (بازشو از وسط) , دولته , به عرض ……………. به ارتفاع ……………. مدل …………….. دارای کنترل سرعت VVVF

–     درب کابین : مدل …………….. و یا به انتخاب کارفرما ( کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده و بانظر وی کابین ساخته شود ) .

–         طول مسیر : حدوداً ۶۰ متر ( طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تأیید ایشان بوده است .

–         ارتفاع تمام شده داخل کابین ۴۰/۲ می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد .

–         استفاده از ۱۰ عدد LCD یا نمایشگر در طبقات داخل کابین ها و با رنگ آبی سایز ” ۹ یا بالاتر .

–         سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در مواقع ضروری .

–         طرح نهایی شاستی طبقات بایستی با تأیید نظر کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد .

–         ایمنی ها :  همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81 گواهی شده توسط TUV آلمان .

–         کلیه تجهیزات سازگار و مورد تأیید …………………………………………. خواهد بود .

–         درب های کابین مجهز به سیستم پرده نور جهت کنترل باز و بسته شدن .

–         در تابلوی فرمان ورودی جهت سنسور زلزله و سیستم هوشمند تعبیه می گردد .

–         نصب سنسور زلزله توسط پیمانکار ولی خرید آن توسط کارفرما انجام می گیرد .

–         سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتریکس با رنگ آبی می باشد .

–         نوع آسانسور : کششی از گروه و تیور با تمام تجهیزات و لوازم .

–         سیستم صوتی جهت پخش در داخل کابین ( Surround System) .

–         نوع سیم بکسل ـ مدل گاورنرها کاملاً وارداتی از کشور آلمان .

–         زنگ خبر رسیدن به طبقات ( طبق اصول استاندارد ) .

–         کلیه قطعات و نصب طبق استاندارد EN81 باید باشد .

–         کلیه ریل ها از نوع ………. ساخت …………… می باشد .

–         کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت …………… می باشد .

–         تراول از نوع دت وایلر سوئیس ………………. می باشد .

–         کلیه کفشک ها از نوع …………… ساخت …………… می باشد.

–         کلیه کابین ها شامل سیستم Over Load می باشد .

–         وزنه تعادلی از نوع چدنی می باشد .

–         نوع کاربری : مسافربر

–         ظرفیت هر دستگاه : ……… نفره

–         سرعت : ……………….. متر بر ثانیه

–         تعداد توقف : ……………… ایستگاه

–         تعداد درب : ………….. برای هر دستگاه

–         تعداد درب کابین : …………. برای هر دستگاه

–         روش احضار : Duplex/Down – Collective

–         تابلو فرمان : مدل ………….

–         درایو : مدل …………………..

–         اندازه چاه : ۲۶۰*۴۱۰ سانتی متر

–         Cop & Lop : مدل ………………..

ماده ده ـ تعهدات پیمانکار

۱۰-۱- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استادکاران باید طوری باشد که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد , در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد .

۱۰-۲- پیمانکار تعهد می نماید استادکاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصاً خود هدایت آنها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید .

۱۰-۳- مسئولیت حفظ مقررات و نظم عمومی توسط کلیه کارکنان و کارگران پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده موارد , این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید .

۱۰-۴- پیمانکار موظف است پس از دریافت پیش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهایی کردن پروفرم ها و ثبت سفارش های کالاهای موضوع قرارداد اقدام لازم انجام دهد .

۱۰-۵- پیمانکار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخیص از گمرک جهت حمل از گمرک تا محل کارگاه تحت پوشش بیمه حمل قرار دهد .

۱۰-۶- پیمانکار موظف است قبل از اتمام مراحل اداری ترخیص , مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده و هماهنگی های لازم برای محل تخلیه اجناس در کارگاه و همچنین حضور عوامل تحویل گیرنده را بنمایند .

۱۰-۷- پیمانکار موظف است حداقل یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در اختیار پروژه قرار دهد .

۱۰-۸- پیمانکار موظف است نمونه های مختلف کابین , شاستی و کلیه لوازمات تزئینی را که شرکت سازنده عرضه می نماید , به خریدار معرفی و پس از تأیید از طرف پروژه نسبت به سفارش طبق درخواست اقدام نماید .

۱۰-۹- کلیه عملیات آهن کشی ها چاهک ها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرایی می باشد ( همچنین ایشان می‌توانند کسانی را که در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان انتخاب نمایند ) .

۱۰-۱۰- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقلام , بازدید حین ساخت داشته باشند .

۱۰-۱۱- پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمان بندی اعلام شده کار را به پایان برساند و دستگاه های مورد قرارداد را در شرایط کاملاً مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید .

۱۰-۱۲- پیمانکار موظف است پس از گشایش اعتبار اسنادی در بانک کارگزار مراتب را بطور کتبی به اطلاع خریدار برساند .

۱۰-۱۳- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است .

۱۰-۱۴- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را ملاحظه و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام می نماید .

۱۰-۱۵- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند . ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز الزامی است .

ماده یازده ـ تحویل آسانسور

پس از راه اندازی هر دستگاه آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل ۹۵ درصد پیمانکار ملزم بوده این مسئله را به طور کتبی به دستگاه نظارت کارفرما اعلام دارد .

بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد ایران , پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت ۱۵ روز با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار صورت جلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد . ۶ ماه بعد از تاریخ تحویل موقت دستگاه ها با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در مدت ۱۵ روز در جلسه ای با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد .

ماده دوازده ـ حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت آقا/ خانم/ شرکت/ موسسه…………………………..حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

ماده سیزده ـ موارد فسخ قرارداد

۱۳-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ازطرف پیمانکار .

۱۳-۲- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

۱۳-۳- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

۱۳-۴- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

ماده چهارده

این قرارداد در ۱۴ ماده و ۱ تبصره در سه نسخه تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده و هر نسخه آن در حکم واحد بوده و دارای اعتبار واحد می باشد .

کارفرما                                                                                        پیمانکار

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *