0
021284284

نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی:
رسم تصاویر:تصویر به معنی نمایش یک جسم بر روی صفحه می باشد بنابر این برای پدید آوردن تصویر هر جسم بر روی صفحه ی تصویر باید جسم را بین منبع نورانی و صفحه ی تصویر قرار داد.
انواع تصویر: تصاویر مواضی-تصاویر مرکزی-تصویر یک صفحه بر روی صفحه ی تصویر-تصویر یک جسم بر روی صفحه ی تصویر… می باشد.
چند نکته که در رسم تصاویر بسیار اهمیت دارد: 1-تقاطع ها 2-اختلالات سطوح گرد …
بعضی از ترسیمات هندسی که به وسیله ی خط کشی و پرگار امکان پذیر است و در رسم فنی موارد
استعمال فراوان دارند عبارتند از: 1-رسم عمود از یک نقطه بر یک خط 2-رسم عمود منصف یک خط
3- تقسیم یک خط به n قسمت مساوی 4- رسم زوایای مخصوص 5- نصف یک زاویه 6- دو برابر کردن یک زاویه 7- تقسیم دایره به سه قسمت مساوی 8- تقسیم دایره به چهار قسمت مساوی (پنج قسمت مساوی-شیش قسمت مساوی-هفت قسمت مساوی-دوازده قسمت مساوی) 9-تقسیم دایره به n قسمت مساوی 10- تقسیم زاویه به n قسمت مساوی .
اندازه گیری: برای اینکه اندازه های نقشه های فنی و قواعد رسم آن تا سر حد امکان هماهنگ باشد سازمان بین المللی iso مشخصات و قواعد معینی را برای این کار انتخاب کرده است که هیچ اندازه ای نباید بیش از یک بار در نقشه نوشته شود مگر در جایی که این امر اجتناب نا پذیر باشد یا تمام اندازه های یک نقشه باید با واحد مشخصی نوشته شود که مانند میلی متر و در غیر این صورت باید پس از اندازه گذاری واحد را مشخص کرد…
تجزیه و تحلیل خطوط و سطوح: 1- خط افقی(صفحه افقی) 2- خط جبهی(صفحه جبهی)3-خط نیمرخ(صفحه نیمرخ)4-خط قائم(صفحه قائم)…
مبحث بعدی تجزیه و تحلیل اجسام: هر جسم متشکل از مجموعه ای از اجسام مختلف مانند مکعب-هرم-منشور-استوانه-مکعب مستطیل-کره و …بنابر این می توان جسم را تفکیک و به صورتا جز به جز از طریق اجسامی که معمولا با انها آشنایی داریم تجزیه و تحلیل کنیم.
تصویر جسم یا پرسپکتیو:در صورتی که از سه دید جداگانه(دید قائم،افقی،جانبی)به طور عمودی به جسم نگاه کنیم،شکل ظاهری جسم را به صورت تصویر در هر طرف روی صفحات تصویر خواهیم دید.
1-تصویرجسم محوری(ایزو متریک-دیمتریک) 2-تصویر جسم مایل(کاوالیر-کابینت) 3- تصویر جسم مرکزی(یک نقطه ی فرار-دو نقطه ی فرار)
رسم داره در تصویر مجسم ایزو متریک:برای رسم تصویر مجسم دوایری که سطحشان با یکی از صفحات تصویر موازی باشد.
رسم منحنی در تصویر مجسم ایزو متریک:در صورتی که یک چهار ضلعی محاط کنیم و ان را توسط خطوط عمودی یا افقی به چندین قسمت دلخواه تقسیم نماییم منحنی در نقاط مختلفی قطع می شود سپس اگر خطوط تقسیم شده را روی چهار ضلعی مربوط به پرسپکتیو که به همان تعداد تقسیم شده انتقال دهیم میتوان به وسیله انتقال اندازه ها نقاطی را از منحنی بدست اوریم که از به هم وصل کردن آن نقاط منحنی مورد نظر بدست می اید.
تصویر مجسم دی متریک:اگر جسم را طوری در مقابل صفحه ی تصویر قار دهیم که مقیاس روی دو محورz وy برابر باشد و دو برابر مقیاس محور x باشد ،تصویری را که بدست می آید تصویر مجسم دیمتریک می گویند.دیمتریک نیز تصویر مجسم دیمتریک و محور های سه گانه ی آن توجه باید داشته باشیم .
تصویر مجسم مایل (پرسپکتیو کاوالیر)(پرسپکتیو کابینت):در این پرسپکتیو محور های zوy را با صفحه ی تصویر موازی در نظر میگیرند ،بنابر این تصاویر این دو محور بر هم عمودند و تصویر محور x در بی نهایت امتداد میتواند قرار گیرد منتها برای محدود بود ن وضعیت محور x و همچنین با در نظر گجرفتن زوایا محور x را با افق 30،40 و یا60 درجه در نظر میگیرند
برش و انواع آن:
1-برش : در صنعت روش های گوناگونی جهت نشان دادن اجسام به کار میرود ، اجسام صنعتی ممکن است طوری ساخته شوند که قسمت های داخل ، یا خارج هر دو قسمت آن مفصل و مورد نظر باشد بنابر این میتوان گفتا در صورتی که تنها ساختمان خارجی جسم مورد نظر و جسم مربوطه تو پر باشد و چند تصویر از آن رسم میگردد.
2-تیغه،یا دنده کمکی:
تیغه ها،یا دنده کمکی معمولا به قسمت هایی از جسم گفته میشوند که برای اتصال و استحکام بیشتر بین دو ناحیه از جسم به کار میروند ضخامت تیغه ها استاندار خاصی نداشته باشند و بستگی به موقعیت قطعه مورد نظر دارند در صورتی که تیغه در جسم برش طولی خورده باشد، خود تیغه را رسم و از هاشور زدن قسمت های بریده شده صرف نظر میکنیم ، یعنی فرض میکنیم که موقع برش،تیغه را برداشته و جسم را میبریم و سپس آن را مجددا در محل خود قرار میدهیم .در صورتی که صفحه ی برش طوری انتخاب گردد که ضخامت یا کلفتی تیغه بریده شود مانند سایر قسمت های تو پور آنها را برش میزنیم.
3-گوه ها، یا خار ها :
گوه ها ،خار ها ،پین ها قسمت های کمکی هستند که معمولا جهت اتصال دو قطعه مثل اتصال چرخ دنده با شافت و …به کار میرود .گوه ها و خوار ها به هر شکل و فرمی که باشند وقتی که از لحاظ طولی بریده شوند هاشور نمیخورند و عینا خود انها رسم میگردند ولی سطح مقطح انها موقع برش هاشور میخورند .
انواع برش :
1-برش ساده ،یا اجسام متقارن     2-نیم برش   3-برش اجسام غیر متقارن   4- برش شکسته
5- برش شکسته مایل   6-برش موضعی   7-برش متوالی (که هرکدام از موارد برش نیاز به برسی و مطالعه دارند)
نویسنده:آ.سیف اشرفی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *